BÁO CÁO & PHÂN TÍCH

Công cụ lập báo cáo dựa trên các thông số chất lượng môi trường

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Xuất báo cáo nhanh chóng

🎯 Truy xuất đa dạng

Truy xuất dưới nhiều dạng báo cáo: Bảng biểu thống kê, biểu đồ cột, biểu đồ đường

🎯 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hỗ trợ xuất báo cáo với nhiều ngôn ngữ khác nhau (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Đài Loan)

🎯 Chọn lọc dữ liệu

Chọn lọc các dữ liệu một cách nhanh chóng đáp ứng đúng nhu cầu người dùng

Case studies

Xem thêm ->