Blog

Cổng thông tin: Giải pháp của iLotusLand giúp hạn chế các tác động của ô nhiễm môi trường

Sản phẩm - Cổng thông tin môi trường được ra đời với vai trò chính là tiếp...

Continue Reading

Tương tác hai chiều – trao đổi, liên lạc thông tin nội bộ với iLotusLand

Khi có bất kỳ sự cố liên quan đến trạm quan trắc hay cụ thể một thông số...

Continue Reading

Camera: Tính năng hỗ trợ giám sát từ xa với hình ảnh trực quan

iLotusLand đã tích hợp dữ liệu camera ngay trên phần mềm với 99% camera IP Các...

Continue Reading

Top các lợi ích khi dùng báo cáo định kỳ tự động với iLotusLand

Việc lập báo cáo giúp cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đánh giá số liệu...

Continue Reading

Dashboard – Công cụ giám sát tổng quan cực hiệu quả đối với dữ liệu tức thời

“Sức khỏe” của hệ thống giám sát dữ liệu của bạn đã có bức tranh...

Continue Reading

Thông báo: Tính năng hữu ích trong quản lý, vận hành

Sự cố thất thường trong việc vận hành là bài toán đặt ra cho các nhà quản...

Continue Reading


Try iLotusLand

We would love to work with you.