Case Studies

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải & khí thải iLotusLand
Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải
Continue Reading

Công ty Kraft of Asia Paperboard & Packaging
Công ty Kraft of Asia Paperboard & Packaging
Continue Reading

VSIP Hải Phòng triển khai phần mềm quan trắc nước thải iLotusLand
VSIP Hải Phòng triển khai phần mềm quan trắc nước thải
Continue Reading

FORMOSA Vũng Áng - Hà Tĩnh triển khai trạm quan trắc tự động và giám sát dữ liệu tức thời
FORMOSA Vũng Áng – Hà Tĩnh triển khai trạm quan trắc tự động và giám sát dữ liệu tức thời
Continue Reading

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên triển khai phần mềm quan trắc khí thải và chất lượng không khí iLotusLand
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên triển khai phần mềm quan trắc khí thải và chất lượng không khí
Continue Reading

CPV Food triển khai phần mềm quan trắc nước thải đầu ra iLotusLand
CPV Food triển khai phần mềm quan trắc nước thải đầu ra
Continue Reading

Sân golf BRG Đà Nẵng triển khai phần mềm giám sát nước ngầm iLotusLand
Sân golf BRG Đà Nẵng triển khai phần mềm giám sát nước ngầm
Continue Reading

Nhà máy Coca-Cola triển khai phần mềm giám sát nước thải đầu ra
Nhà máy Coca-Cola triển khai phần mềm giám sát nước thải đầu ra
Continue Reading

iLotusLand - Cong thong tin Binh Duong
Cổng thông tin STNMT tỉnh Bình Dương
Continue Reading

Thanh Thanh Cong Industrial Park - deploy the iLotusLand IoT Platform - in Data Monitoring of Wastewater System and Water Supply System
Thanh Thanh Cong and the iLotusLand – Monitoring platform for the wastewater
Continue Reading

Tan Hiep Plant: Application of the quality monitoring platform for the wastewater monitoring station
Continue Reading

Sai Gon Paper Corporation: IoT application in monitoring environment of pulp and paper industry
Continue Reading

Nhon Trach 1: Optimize management and monitoring of automatic environmental monitoring stations
Continue Reading

GENCO3: Digital transformation in the process of Environmental Monitoring and Protection
Continue Reading

Quang Ninh: Balancing economic growth & apply IoT in Monitoring Environment.
Continue Reading

Sai Gon VRG: Leading in industrial park management by IoT applications
Continue Reading

Hoa Phat Dung Quat Steel: Actively digital transformation with the goal of reducing environmental impact
Continue Reading

Hanoi Capital – IoT application in environmental monitoring & protection strategy for people
Continue Reading


Try iLotusLand

We would love to work with you.

en_USEnglish