CHIA SẺ

Cho phép kết nối không giới hạn với bên thứ ba theo yêu cầu

Không giới hạn kết nối

Tính bảo mật dữ liệu

🎯 Truyền dữ liệu FTP

Các thiết bị truyền dữ liệu về hệ thống iLotusLand thông qua giao thức FTP một cách tự động, liên tục và theo chu kỳ

🎯 Restful API

Restful API là giao thức phổ thông để nhận hoặc truyền dữ liệu từ thiết bị hoặc các ứng dụng bên thứ ba đáp ứng đa dạng nhu cầu

🎯 Bảo mật dữ liệu

Làm chủ hoàn toàn dữ liệu và cho phép tùy chọn dữ liệu được phép chia sẻ theo điều kiện

Case studies

28
Th11
iLotusLand Machine Learning
What is iLotusLand Machine Learning Platform?

Machine Learning is an algorithm that allows applications or software to predict outcomes without...

Continue Reading

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading