CHIA SẺ

Cho phép kết nối không giới hạn với bên thứ ba theo yêu cầu

Không giới hạn kết nối

Tính bảo mật dữ liệu

🎯 Truyền dữ liệu FTP

Các thiết bị truyền dữ liệu về hệ thống iLotusLand thông qua giao thức FTP một cách tự động, liên tục và theo chu kỳ

🎯 Restful API

Restful API là giao thức phổ thông để nhận hoặc truyền dữ liệu từ thiết bị hoặc các ứng dụng bên thứ ba đáp ứng đa dạng nhu cầu

🎯 Bảo mật dữ liệu

Làm chủ hoàn toàn dữ liệu và cho phép tùy chọn dữ liệu được phép chia sẻ theo điều kiện

Case studies

01
Th6
Phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường – iLotusLand for Environment

Phần mềm quản lý giám sát dữ liệu quan trắc môi trường iLotusLand giải quyết...

Continue Reading

05
Th6
Sở Tài nguyên & Môi trường Nam Định ứng dụng công nghệ IoT quản lý dữ liệu quan trắc môi trường

Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực Bắc...

Continue Reading

17
Th2
Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa – Chia sẻ dữ liệu

Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa và chia sẻ dữ liệu...

Continue Reading