Công Ty Hualon Việt Nam

Công Ty Hualon Việt Nam
Công Ty Hualon Việt Nam là một công ty phát triển hàng đầu thế giới về sản xuất vải sợi. Các sản phẩm chủ yếu của Hualon là sợi, vải dệt kim (Knitting Fabric), vải thô (Gray Fabric), vải thành phẩm (dyed/Finished Fabric). 
Sự cải tiến không ngừng để đổi mới phương tiện sản xuất và chất lượng sản phẩm làm cho Hualon có một lợi thế cạnh tranh tốt nhất trong ngành công nghiệp này. Việc sản xuất của Hualon được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ chức quốc tế theo chuẩn ISO 9001:2000. Ngoài ra các sản phẩm của công ty còn được biểu dương bởi các tổ chức quốc tế.
Vấn đề
 • Khó kiểm soát chất lượng nước đầu ra đảm bảo theo tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước ban hành, cần có cách thức giám sát chặt chẽ.
 • Các dữ liệu trả về lưu trữ rải rác chưa quản lý hiệu quả.
 • Cách thức nhận cảnh báo thụ động khi có sự cố hoặc biến động dữ liệu của đầu ra nước thải nhà máy.
 • Đánh giá toàn diện dựa vào báo cáo tổng hợp chưa phản ánh thực sự chính xác tình trạng và mất nhiều thời gian.
Giải pháp
 • Khó kiểm soát chất lượng nước đầu ra đảm bảo theo tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước ban hành, cần có cách thức giám sát chặt chẽ.
 • Các dữ liệu trả về lưu trữ rải rác chưa quản lý hiệu quả.
 • Cách thức nhận cảnh báo thụ động khi có sự cố hoặc biến động dữ liệu của đầu ra nước thải nhà máy.
 • Đánh giá toàn diện dựa vào báo cáo tổng hợp chưa phản ánh thực sự chính xác tình trạng và mất nhiều thời gian.
Kết quả
 • Kiểm soát, sử dụng số liệu hiệu quả từ đó giám sát chặt chẽ.
 • Việc lập báo cáo trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
 • Tăng cường mức độ bảo mật.
 • Cảnh báo chất lượng nước đầu ra kịp thời, đảm bảo khắc phục kể cả khi có sự cố.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
iLotusLand có thể giải quyết vấn đề của bạn?
Các Khách hàng khác