Công ty TNHH Nam Tiến

Ngành công nghiệp
Công ty giấy Nam Tiến
Công ty TNHH Nam Tiến là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm giấy. Bao gồm 2 sản phẩm chính: bao bì giấy carton, giấy cuộn.
Nhà máy sản xuất giấy có công suất 48.000 tấn/năm và sản xuất giấy carton công suất 2.400 tấn/năm tại khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Vấn đề
 • Giám sát tình hình dữ liệu chưa đảm bảo độ chính xác do cách thu thập dữ liệu thủ công.
 • Chưa có hình thức cảnh báo hiệu quả đối với từng giá trị thông số khi có biến động.
 • Mất thời gian và nhân lực dành cho việc xây dựng và lập báo cáo với tần suất thường xuyên (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, …).
 • Tra cứu lịch sử với các dữ liệu tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm và sàng lọc dữ liệu.
Giải pháp
 • Dữ liệu của tất cả các trạm quan trắc thể hiện trực quan với biểu đồ trên màn hình giám sát.
 • Tính năng cảnh báo khi dữ liệu vượt ngưỡng cho phép và có thể thay đổi thiết lập cảnh báo.
 • Thêm mới và quản lý thông số của trạm quan trắc tự động đơn giản.
 • Báo cáo được xây dựng sẵn với mẫu do cơ quan nhà nước ban hành.
 • Cung cấp giải pháp phân quyền chức năng cho từng người dùng khác nhau trong cùng một tổ chức.
Kết quả
 • Việc giám sát dữ liệu trở nên hiệu quả và đảm bảo chất lượng đầu ra của nhà máy có giá trị đạt chuẩn theo cơ quan nhà nước ban hành.
 • Hỗ trợ phát hiện và ứng phó sự cố một cách nhanh chóng dựa vào bất thường của dữ liệu hiển thị.
 • Tối ưu thời gian tìm kiếm và quản lý dữ liệu một cách có hệ thống.
 • Tính năng báo cáo đem lại giá trị thiết thực, đảm bảo tính chính xác, tiết kiệm lượng lớn thời gian và nguồn lực đối với công tác thu thập và xử lý dữ liệu.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
iLotusLand có thể giải quyết vấn đề của bạn?
Các Khách hàng khác