Dầu khí Nhơn Trạch 2

Ngành công nghiệp
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập vào ngày 15/06/2007. Công ty là chủ đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, tổng công suất đạt 750 MW.
Nhơn Trạch 2 là doanh nghiệp nhiều năm liên tiếp thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes bình chọn, Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Doanh nghiệp vì người lao động…
Vấn đề
 • Cách thức giám sát dữ liệu chưa thật sự hiệu quả, cần có công cụ hỗ trợ giám sát chặt chẽ và tối ưu hơn.
 • Việc lập các báo cáo mất thời gian và nguồn lực.
 • Đối với việc giám sát trạm quan trắc tự động từ xa chưa có giải pháp tối ưu.
 • Tra cứu dữ liệu chưa đảm bảo tính nhanh chóng, khó cho việc xác minh khi có sự cố xảy ra.
Giải pháp
 • Trang giám sát hiển thị dữ liệu trực quan, màu sắc và các dạng hiển thị khác nhau giúp người sử dụng thuận tiện cho việc nhận biết khi có dữ liệu bất thường trả về từ trạm quan trắc tự động.
 • Các mẫu báo cáo được thiết lập dựa vào quy định do cơ quan nhà nước ban hành.
 • Tính năng phân quyền cho từng tài khoản người dùng.
 • Dựa vào các điều kiện lọc cơ bản có thể thao tác tìm kiếm một cách có hệ thống.
 • Cách thức truyền dữ liệu với phương thức FTP hỗ trợ chia sẻ dữ liệu.
Kết quả
 • Đem lại hiệu quả tối ưu đối với việc giám sát dữ liệu quan trắc tự động, mang lại tính chính xác và tiết kiệm nguồn nhân lực.
 • Tính bảo mật đối với dữ liệu trong hệ thống được nâng cao.
 • Xây dựng báo cáo dễ dàng, nhanh chóng, độ chính xác cao.
 • Cảnh báo hiệu quả khi có dữ liệu vượt ngưỡng, kịp thời có phương án ứng phó.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
iLotusLand có thể giải quyết vấn đề của bạn?
Các Khách hàng khác