Skip to content

Things to know before choosing iLotusLand as your companion

Posted on October 9, 2023

iLotusLand software - Your companion for a green Earth

iLotusLand software supports the synthesis and report of measured parameters from the monitoring system, while controlling and analyzing real-time IoT environmental monitoring data. The software relies on data to make intelligent decisions in monitoring environmental waste processing. The measured parameters will always be continuously recorded and in real-time.

The software depends on data to make smart decisions in monitoring environmental waste disposal. Measured indicators will always be recorded continuously and in real-time. Users can connect and receive data from different monitoring stations through just one software, iLotusLand.

Phan-mem-iLotusLand-cho-moi-truong
iLotusLand software for the environment

Moreover, through the software, users can control the monitoring system: control sampling, gather real-time information from camera signals, and interact with the locations of the stations on the map. With the application available on the website and mobile phones, iLotusLand aims to help relevant authorities or factories easily and promptly monitor the quality of emissions.

Deployment Models

 • Model for On-Cloud Customers This model is for customers who rent infrastructure and services (hardware and software) for monitoring, tracking, and reporting automatic monitoring data according to the regulations of the Ministry of Natural Resources and Environment. Users can access iLotusLand (On-Cloud) through a Public Demo account (registration required), an Organizational account, or through the Large Scale License Program (ELA).
iLotusLand-Trên-Đám Mây
On-Cloud iLotusLand
 • Model for On-Premise Customers: This model is for customers who use the software for monitoring, tracking, and reporting automatic monitoring data according to the regulations of the Ministry of Natural Resources and Environment. However, the hardware infrastructure is provided by the customer. When customers request deployment on their designated infrastructure, iLotusLand software (On-Premise) can be deployed according to the project's requirements or as a component of the Large Scale License Program (ELA).
iLotusLand tại chỗ
On-Premise iLotusLand

Why Choose iLotusLand for the Environment? 

With highly skilled technical expert team, iLotusLand commits to advising, designing, and installing a comprehensive automatic wastewater monitoring software system for customers, ensuring stable operation and providing free support throughout the operation process in case of any errors. We provide consulting, development, and installation solutions for monitoring stations that comply with standards, offering remarkable benefits:

 • The software fully meets the criteria for environmental monitoring management set by the government.  
 • Constant and accurate data updates based on the actual situation, allowing managers to closely monitor and provide timely solutions.
 • 24/24 notification system sends alerts to customers when data encounters issues, especially for abnormal or exceeding threshold data.
 • The platform is integrated with multiple applications, capable of integrating various systems, optimizing the management of multiple monitoring systems.
 • Key result search function allows users to retrieve detailed data by hour, day, week, or month.
 • User-friendly interface displaying monitoring data in both table and chart formats.
 • Customized report extraction as each customer's request, personalized all extracted reports to meet specific requirements and suit different fields.
 • Through the software, users can remotely control the monitoring system on/off, including controlling the operation of pumps and samplers.
 • Cloud-based solution facilitates easy data storage from the monitoring system by simple data connection to the monitoring system, enabling immediate use of the software.
 • High security with a two-layer password system.
 • Data category management feature, configuring system parameters. When managing monitoring points' information, monitoring measurements, configuring alert thresholds, etc.
 • Administration feature, allowing role-based management, monitoring, and supervision within the system.

Contact us to get more information about the product!

View more projects: iLotusLand v3.5 – Trái Tim Dữ Liệu Quan Trắc Môi Trường
Top benefits of using automatic periodic reports with iLotusLand
Cùng iLotusLand tìm hiểu Thông tư 17/2021/TT Bộ TN&MT

More information: 
Email: info@ilotusland.com.
Hotline: +84 909 403 778
Facebook: iLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

Khí thải công nghiệp tác động đến môi trường
Môi trường không khí đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, khi khí thải từ hoạt động công nghiệp đang tác động mạnh mẽ đến chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cận cảnh về khí thải công nghiệp và tác động của nó đến mức độ ô nhiễm không khí. Đồng thời, xem xét những khía cạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái tự nhiên. Khí Thải Công Nghiệp và Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Không Khí Khí…
Read more
ung-dung-IoT-gian-sat-khong-khi
Today, air quality has become a prominent concern for both human health and the natural environment. Increasing urbanization, industrialization, and climate change have led to increasingly severe air pollution. In response to this issue, the Internet of Things (IoT) has emerged as a powerful tool for monitoring ambient air quality. This article will discuss the application of IoT in this field and introduce iLotusLand's IoT solution for monitoring ambient air.
Read more
Quan-trac-moi-truong-dinh-ky
Các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Vì thế, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường. Trong đó có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Quan trắc môi trường định kỳ là gì? Quan trắc môi trường định kỳ là thường xuyên giám sát, theo dõi số lượng, diễn biến, thực trạng của các nguồn…
Read more
Carbon Market
“Kinh tế xanh” với “Thị trường tín chỉ Carbon” là những cơ chế tài chính góp phần mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức môi trường. Sự kết nối song song này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững hơn theo xu hướng toàn cầu. Hãy cùng iLotusLand khởi xướng phong trào phát triển thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam. Kinh tế Xanh - Hướng đi bền vững Biến đổi khí hậu hiện đang gây ra một số…
Read more
Thông báo là công cụ cho bạn biết điều gì đang xảy ra khi dữ liệu hoặc thiết bị gặp sự cố cụ thể mà người quản lý hoặc nhà điều hành quan tâm. Sự cố thất thường trong việc vận hành là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý, vận hành hệ thống liên quan đến trạm quan trắc môi trường cần được tính toán, giải quyết tốc độ nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến trì trệ hệ thống, ảnh hưởng chất lượng đầu ra, trực tiếp gây áp lực đến ô nhiễm môi…
Read more
Chúng ta có thể biết đến các ứng dụng Machine Learning (Nền rảng học máy) trong cuộc sống, như ô tô tự lái của Tesla hay Google, hệ thống nhận diện khuôn mặt của Facebook cách đây vài năm, trợ lý ảo Siri của Apple, hệ thống gợi ý sản phẩm của Amazon, v.v. gợi ý phim của Netflix… và vô số những ứng dụng khác. Machine Learning là một cơn sốt công nghệ trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Trong thế giới công nghiệp, các công ty lớn như Google, Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon cho đến…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.