SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Góp phần xây dựng hệ thống
& quản lý cơ sở dữ liệu

Đáp ứng thông tư 10/2021/TT-BTNMT về Quan trắc Môi trường

Đáp ứng thông tư 17/2021/TT-BTNMT về Tài nguyên nước

Đáp ứng thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về Quản lý Cơ sở dữ liệu

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Contribute to building
the data system

Circular 10/2021/TT-BTNMT on Environmental Monitoring

Circular 17/2021/TT-BTNMT on Water Resources

Circular 02/2020/TT-BVHTTDL on Database Management

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thu thập dữ liệu

🎯 Kết nối dữ liệu tự động qua giao thức FTP đáp ứng đầy đủ các Thông tư của Bộ Tài nguyên & Môi trường

🎯 Kết nối tương thích với 99% địa chỉ IP camera với hệ thống phần mềm

🎯 Quản lý dữ liệu quan trắc và Giám sát định kỳ

Báo cáo & Phân tích

🎯 Lập báo cáo tổng hợp và trung bình theo giờ - ngày

🎯 So sánh sự biến thiên giữa các chỉ tiêu, các thông số theo mốc thời gian cụ thể

Lưu trữ

🎯 Tính năng lưu trữ tài liệu và đồng bộ trên các phiên bản như Google Drive/One Drive

🎯 Lưu trữ các vấn đề sự cố và tương tác nội bộ trên nền tảng

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Giải pháp cho Sở Tài nguyên & Môi trường

01 | iLotusLand for Environment – TT10

02 | iLotusLand for Environment – TT17

03 | iLotusLand for Data Management – TT02

04 | iLotusLand for Environment – Web LED

05 | iLotusLand for Environment – Web Public

01 | The infrastructure

02 | iLotusland Care

KẾT QUẢ

Case study

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading

02
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand
Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng...

Continue Reading

Page 1 of 10