TƯƠNG TÁC & GIAO TIẾP

Tiếp nhận và xử lý sự cố nhanh chóng

Thuận tiện

Mọi lúc - Mọi nơi

🎯 Quản lý sự cố

Phân công, cập nhật và theo dõi tình trạng xử lý khi sự cố xảy ra trên bất kỳ trạm quan trắc nào

🎯 Bảng tin nhanh

Cập nhật nhanh tin tức bằng hình ảnh, video, liên kết, thông tin với các tài khoản liên quan đến trạm quan trắc đã được phân quyền trong tổ chức

🎯 Trao đổi nội bộ

Xem và tương tác cùng một hoặc nhiều tài khoản liên quan khác để cập nhật nhanh đánh giá trạm quan trắc kèm hình ảnh

🎯 Lưu trữ thông tin

Lưu trữ các thông tin của trạm quan trắc dưới nhiều định dạng và đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản web và di động

Case studies

01
Th6
Phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường – iLotusLand for Environment

Phần mềm quản lý giám sát dữ liệu quan trắc môi trường iLotusLand giải quyết...

Continue Reading

05
Th6
Sở Tài nguyên & Môi trường Nam Định ứng dụng công nghệ IoT quản lý dữ liệu quan trắc môi trường

Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực Bắc...

Continue Reading

17
Th2
Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa – Chia sẻ dữ liệu

Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa và chia sẻ dữ liệu...

Continue Reading