Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Ngành công nghiệp
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 2 nhà máy điện: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy điện Mặt Trời Vĩnh Tân 2. Ngoài ra, Công ty còn tiếp nhận các dự án: Cảng nhập than – dầu, dự án cơ sở hạ tầng dùng chung nhằm đảm bảo vận hành ổn định các Nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, do Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) quản lý. Tổng vốn đầu tư gần 23.500 tỷ đồng gồm hai hai tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 622MW. Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đóng vai trò quan trọng trong cung ứng điện cho miền Nam.
Vấn đề
 • Cách thức quản lý dữ liệu chưa hiệu quả, còn mang tính chất thủ công khó khăn trong việc kiểm tra và đưa ra quyết định dựa vào số liệu ghi nhận.
 • Truyền dữ liệu đến tổng công ty chưa thuận lợi với quy trình tổng hợp dữ liệu còn thủ công.
 • Báo cáo thực hiện mất rất nhiều thời gian xử lý và tổng hợp số liệu kết hợp thực hiện các phép tính phù hợp.
 • Khi có lỗi sai phạm xảy ra, giải pháp giải trình với dữ liệu lịch sử còn khó khăn bởi việc tìm kiếm và độ chính xác của các con số chưa cao.
 • Việc tạo độ tin cậy, chứng minh tính minh bạch đối với dữ liệu ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất điện là một bài toán chưa có lời giải thích hợp.
Giải pháp
 • Quy trình tạo, nhập dữ liệu đầu vào đơn giản, hiển thị trên cùng một màn hình tổng quan.
 • Tất cả số liệu trả về được lưu trữ có hệ thống, tìm kiếm và truy xuất một cách thuận tiện chỉ với thao tác lựa chọn các điều kiện lọc phù hợp nhu cầu sử dụng.
 • Dữ liệu được xử lý và biểu diễn với nhiều dạng (bảng biểu, biểu đồ dạng cột, biểu đồ dạng đường,…).
 • Chia sẻ dữ liệu dựa vào phương thức truyền với file TXT.
 • Các mẫu báo cáo được thiết lập sẵn dựa vào quy định ban hành của cơ quan nhà nước và tần suất sử dụng thực tế.
 • Hệ thống quan trắc tự động có các thông số hiển thị tại bảng điện tử dựa vào dữ liệu ghi nhận được tương ứng từ phần mềm.
Kết quả
 • Phương thức truyền dữ liệu mang lại độ bảo mật cao, tiết kiệm thời gian, nguồn lực và đảm bảo độ chính xác của số liệu được truyền tải.
 • Thực hiện báo cáo nhanh chóng với dữ liệu đã có đối với tất cả các trạm quan trắc tự động.
 • Theo dõi trực tuyến và nhận cảnh báo khi có sự cố đối với dữ liệu kịp thời mọi lúc mọi nơi qua thiết bị di động.
 • Hoạt động công khai các giá trị thông số trên bảng điện tử trước cổng của nhà máy được đánh giá là thể hiện mong muốn ngày càng minh bạch hoạt động sản xuất điện, giúp người dân yên tâm, đồng thời để các cơ quan quản lý dễ theo dõi, xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố về môi trường.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
iLotusLand có thể giải quyết vấn đề của bạn?
Các Khách hàng khác