NHÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Thúc đẩy hiệu suất
& Tiết kiệm chi phí phần mềm

Tăng lợi thế bán hàng trên khu vực

Giải pháp tích hợp dữ liệu

Tiết kiệm chi phí và nguồn lực

LOCAL INTEGRATOR

To drive better performance
to our customers

Increase sales advantage for the region

Data and integration solutions

Save costs and resources

Nhà tích hợp hệ thống

Thu thập dữ liệu

🎯 Kết nối dữ liệu tự động qua giao thức FTP đáp ứng đầy đủ các Thông tư của Bộ Tài nguyên & Môi trường

🎯 Kết nối tương thích với 99% địa chỉ IP camera với hệ thống phần mềm

🎯 Quản lý dữ liệu quan trắc và Giám sát định kỳ

Báo cáo & Phân tích

🎯 Lập báo cáo tổng hợp và trung bình theo giờ - ngày

🎯 So sánh sự biến thiên giữa các chỉ tiêu, các thông số theo mốc thời gian cụ thể

Lưu trữ

🎯 Tính năng lưu trữ tài liệu và đồng bộ trên các phiên bản như Google Drive/One Drive

🎯 Lưu trữ các vấn đề sự cố và tương tác nội bộ trên nền tảng

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Giải pháp cho Nhà tích hợp hệ thống

KẾT QUẢ

Case Study