Skip to content

Open Hiring

Mid-level BA

Posted on Tháng Tám 21, 2023
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công việc của bạn là gì Thu thập và phân tích yêu cầu kinh doanh: Mid-level BA làm việc với các bên liên quan để thu thập và phân tích yêu cầu kinh doanh. Mid-level BA cần có khả năng phân tích và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Thiết kế và đánh giá giải pháp kinh doanh: Mid-level BA phát triển các giải pháp kinh doanh để giải quyết các vấn đề hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mid-level BA cũng đánh giá các giải pháp kinh doanh để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thực hiện các hoạt động dự án: Mid-level BA tham gia vào các hoạt động dự án để thực hiện các giải pháp kinh doanh và đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch và quản lý dự án: Mid-level BA hỗ trợ quản lý dự án, lập kế hoạch và đảm bảo rằng các tài nguyên được sử dụng hiệu quả. Hỗ trợ đào tạo: Mid-level BA có thể hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn các nhân viên mới hoặc các thành viên khác trong đội nhóm. Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Mid-level BA đánh giá hiệu quả của các giải pháp kinh doanh đã triển khai và đề xuất cải tiến nếu cần thiết. Giao tiếp và trình bày: Mid-level BA có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, giúp họ trình bày tình hình kinh doanh, các đề xuất và giải pháp một cách rõ ràng và hiệu quả. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Kỹ năng phân tích: Mid-level BA cần có khả năng phân tích và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Kiến thức về kinh doanh và công nghệ: Mid-level BA cần có kiến thức về quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin để hiểu rõ yêu cầu kinh doanh và đưa ra các giải pháp phù hợp. Kỹ năng giao tiếp: Mid-level BA cần có kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các bên liên quan, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và đủ rõ ràng. Kỹ năng lắng nghe: Mid-level BA cần có khả năng lắng nghe để hiểu rõ yêu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp. Kỹ năng quản lý dự án: Mid-level BA nên có kỹ năng quản lý dự án để đảm bảo các hoạt động được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kỹ năng tư duy logic: Mid-level BA cần có khả năng tư duy logic để phân tích và giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp. Kỹ năng viết tài liệu: Mid-level BA cần có khả năng viết tài liệu mô tả yêu cầu và giải pháp kinh doanh. Kỹ năng hỗ trợ đào tạo: Mid-level BA có thể được yêu cầu hỗ trợ đào tạo nhân viên mới hoặc các thành viên khác trong đội nhóm. Trình bày: Kỹ năng trình bày thông tin một cách rõ ràng và hấp dẫn, sử dụng các công cụ trình bày như PowerPoint, Keynote hoặc Google Slides. Tư duy phản biện: Kỹ năng phân tích và đánh giá các thông tin, ý tưởng và giải pháp từ nhiều góc độ khác nhau, giúp đưa ra các quyết định chính xác và mang lại hiệu quả cao. Thích nghi và học hỏi: Khả năng thích nghi với các thay đổi trong môi trường kinh doanh, cũng như không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn. Chuyên môn về ngành công nghiệp: Hiểu rõ ngành công nghiệp và thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó đưa ra các đề xuất và chiến lược phù hợp. Your qualifications Kinh nghiệm làm việc: Mid-level BA cần có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan như quản lý dự án, phát triển phần mềm, chất lượng phần mềm hoặc phân tích hệ thống. Kỹ năng phân tích: Có kinh nghiệm trong việc phân tích nghiệp vụ, xác định yêu cầu, mô hình hóa quy trình kinh doanh, phân tích dữ liệu và xây dựng các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp: Kinh nghiệm trong việc giao tiếp với các bên liên quan (stakeholders) để thu thập thông tin, trình bày ý tưởng, đàm phán và giải thích các yêu cầu kỹ thuật. Kinh nghiệm với các phương pháp phát triển phần mềm: Có hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm, chẳng hạn như Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, Lean, Six Sigma. Có một hoặc nhiều trong các chứng chỉ dưới đây CCBA (Certification of Capability in Business Analysis) PMI-PBA (Professional in Business Analysis) CBAP (Certified Business Analysis Professional) Agile Analysis Certification (AAC) CABA (Certified Agile Business Analyst) Lean Six Sigma Green Belt THÔNG TIN KHÁC Độ tuổi: 25 - 35 Lương: Cạnh tranh
Read more

Mid level Product Owner

Posted on Tháng Tám 21, 2023
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công việc của Mid-level Product Owner là gì? Xác định định hướng sản phẩm: Mid-level Product Owner chịu trách nhiệm xác định định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách hàng, người dùng và thị trường. Thu thập và phân tích yêu cầu: Mid-level Product Owner thu thập, phân tích và định nghĩa yêu cầu sản phẩm từ các bên liên quan như khách hàng, người dùng, đội phát triển và các bộ phận khác. Quản lý backlog sản phẩm: Mid-level Product Owner xây dựng, cập nhật và ưu tiên backlog sản phẩm, đảm bảo rằng các yêu cầu và tính năng được lên kế hoạch phát triển đúng trình tự ưu tiên. Tương tác với đội phát triển: Mid-level Product Owner truyền đạt yêu cầu sản phẩm và giải đáp thắc mắc của đội phát triển, giúp đội phát triển hiểu rõ và thực hiện các yêu cầu một cách chính xác. Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Mid-level Product Owner kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng các tính năng phát triển đáp ứng yêu cầu và đạt tiêu chuẩn chất lượng mong muốn. Đánh giá và cải tiến sản phẩm: Mid-level Product Owner đánh giá hiệu quả và mức độ hài lòng của người dùng đối với sản phẩm, đề xuất các giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm: Mid-level Product Owner theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm, cập nhật thông tin và báo cáo tiến độ cho các bên liên quan. Tạo tài liệu và hướng dẫn sử dụng: Mid-level Product Owner tạo ra tài liệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, và tài liệu đào tạo cho người dùng và đội phát triển. Tham gia vào các cuộc họp Agile: Mid-level Product Owner tham gia vào các cuộc họp Agile, như họp Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective và Daily Stand-up, để đảm bảo việc phối hợp và giao tiếp giữa các bên liên quan. Quản lý rủi ro và nguồn lực: Mid-level Product Owner đánh giá và xử lý các rủi ro phát sinh trong dự án, đồng thời quản lý nguồn lực (nhân sự, tài chính, thời gian) một cách hiệu quả. Đối tác và quan hệ khách hàng: Mid-level Product Owner chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng và các bên liên quan khác, đảm bảo rằng sản phẩm đạt được sự hài lòng của họ. Phát triển và đào tạo thành viên: Mid-level Product Owner có thể đảm nhận vai trò hướng dẫn và đào tạo các thành viên trong đội nhóm, đặc biệt là Junior Product Owners, giúp họ phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc giúp Mid-level Product Owner truyền đạt thông tin, yêu cầu sản phẩm và giải đáp thắc mắc cho các bên liên quan như đội phát triển, khách hàng, người dùng và các bộ phận khác. Kỹ năng quản lý dự án: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng quản lý dự án tốt, bao gồm quản lý thời gian, nguồn lực, rủi ro và phạm vi dự án, để đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt yêu cầu chất lượng. Kỹ năng phân tích và đưa ra quyết định: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả sản phẩm và đưa ra các quyết định chính xác về chiến lược phát triển, ưu tiên tính năng và giải pháp cải tiến. Kỹ năng giải quyết vấn đề: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, đề xuất các giải pháp sáng tạo và thực tiễn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm. Kỹ năng làm việc nhóm: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với đội phát triển, khách hàng, người dùng và các bên liên quan khác để đạt được mục tiêu chung của dự án. Hiểu biết về Agile và Scrum: Mid-level Product Owner cần có hiểu biết sâu sắc về phương pháp phát triển Agile và Scrum, để thực hiện vai trò của mình trong các cuộc họp Agile và điều hành dự án theo phương pháp Agile một cách hiệu quả. Kiến thức về công nghệ và phát triển phần mềm: Mid-level Product Owner cần nắm vững kiến thức về công nghệ, ngôn ngữ lập trình, kiến trúc phần mềm và các công cụ phát triển phần mềm, để giúp đội phát triển hiểu rõ và thực hiện các yêu cầu một cách chính xác. Kiến thức về ngành: Mid-level Product Owner cần hiểu rõ về ngành mà sản phẩm hoạt động, cũng như các xu hướng, vấn đề và cơ hội trong ngành, để đưa ra các quyết định phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm. Tư duy sáng tạo và đổi mới: Mid-level Product Owner cần có tư duy sáng tạo, không ngừng tìm kiếm cách đổi mới sản phẩm, đề xuất các ý tưởng mới và giải pháp cải tiến để giúp sản phẩm phát triển theo hướng độc đáo và hấp dẫn người dùng. Kỹ năng đàm phán và ra quyết định: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng đàm phán và ra quyết định tốt, để đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan, đặc biệt là trong việc xác định ưu tiên và phạm vi phát triển sản phẩm. Kỹ năng lắng nghe và quan sát: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng lắng nghe và quan sát tốt, để nắm bắt nhu cầu, mong đợi và phản hồi của khách hàng, người dùng và đội phát triển, đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, để hoàn thành công việc đúng thời hạn và đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng. Kỹ năng đánh giá và giám sát: Mid-level Product Owner cần có kỹ năng đánh giá và giám sát hiệu quả sản phẩm, tiến độ phát triển và chất lượng công việc của đội phát triển, để đảm bảo sản phẩm đạt được mục tiêu phát triển. Ưu tiên ứng viên có 1 trong các chứng chỉ chứng nhận Product Owner Certified Scrum Product Owner (CSPO) từ Scrum Alliance Professional Scrum Product Owner (PSPO) từ Scrum.org Certified Agile Product Manager (CAL-APM) từ Scrum Alliance Lean Six Sigma Green Belt hoặc Black Belt từ các tổ chức chứng nhận Lean Six Sigma Certified Business Analysis Professional (CBAP) từ International Institute of Business Analysis (IIBA) THÔNG TIN KHÁC Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: 23 - 35
Read more

Dev-Ops Engineer

Posted on Tháng Tám 21, 2023
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công việc của DevOps Engineer là gì? Tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD): Xây dựng, cấu hình và duy trì hệ thống CI/CD để tự động hóa quy trình kiểm tra và triển khai phần mềm. Quản lý hạ tầng: Thiết kế, triển khai và vận hành hạ tầng máy chủ, mạng và dịch vụ lưu trữ. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các dịch vụ đám mây và công cụ quản lý hạ tầng như mã hóa (Infrastructure as Code - IaC). Tối ưu hóa hiệu năng: Giám sát, phân tích và tối ưu hóa hiệu năng của các ứng dụng và hệ thống để đảm bảo hoạt động trơn tru và đáp ứng yêu cầu về độ trễ và khả năng chịu tải. Bảo mật: Đảm bảo bảo mật cho các ứng dụng và hệ thống bằng cách triển khai các giải pháp bảo mật, giám sát các mối đe dọa và triển khai các bản vá khi cần thiết. Phục hồi hệ thống: Thiết kế và thực hiện các chiến lược sao lưu dữ liệu, phục hồi hệ thống và khôi phục hoạt động kinh doanh trong trường hợp sự cố hoặc mất mát dữ liệu. Giám sát và đánh giá: Sử dụng các công cụ giám sát và đánh giá để theo dõi trạng thái của các ứng dụng và hệ thống, phát hiện sự cố sớm và giảm thiểu thời gian chết. Hợp tác với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển, vận hành và bảo mật để đảm bảo tính liên tục, ổn định và an toàn của các ứng dụng và hệ thống. Tối ưu hóa quy trình: Xem xét và cải tiến quy trình phát triển và vận hành phần mềm, giảm thiểu các rào cản giữa các nhóm và tăng tốc độ phát triển. Đào tạo và hỗ trợ: Hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về các công nghệ, công cụ và thực hành DevOps, đảm bảo sự hiểu biết và áp dụng đúng đắn. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Kiến thức về phát triển phần mềm: DevOps Engineer cần phải có kiến thức về phát triển phần mềm để hiểu quy trình phát triển phần mềm và có thể tương tác hiệu quả với các nhà phát triển. Kiến thức về hệ điều hành: Hiểu biết về các hệ điều hành phổ biến như Linux, Windows và macOS, cũng như kỹ năng quản lý và vận hành hệ thống Kỹ năng lập trình và mã hóa: Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình (Python, Ruby, Go, Java, v.v.) và kỹ năng sử dụng mã hóa để tự động hóa các quy trình. Kiến thức về các công nghệ đám mây: Hiểu biết về các dịch vụ đám mây phổ biến như AWS, Azure, Google Cloud Platform và kỹ năng triển khai và quản lý hạ tầng đám mây. Kỹ năng về hệ thống và mạng: DevOps Engineer cần phải có kiến thức về hệ thống và mạng để có thể triển khai và duy trì các hệ thống và mạng của tổ chức. Kiến thức về mạng và bảo mật: Hiểu biết về các giao thức mạng, thiết bị mạng, cũng như các công cụ và thực hành bảo mật. Quản lý hạ tầng như mã hóa (IaC): Kỹ năng sử dụng các công cụ IaC như Terraform, Ansible, Puppet, Chef để tự động hóa việc triển khai và quản lý hạ tầng. Kỹ năng về các công cụ DevOps: DevOps Engineer cần phải có kiến thức về các công cụ DevOps như Git, Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes, v.v... để có thể triển khai các quy trình và công cụ DevOps. Kỹ năng về quản lý mã nguồn: DevOps Engineer cần phải có kỹ năng quản lý mã nguồn để có thể quản lý và kiểm soát mã nguồn của các ứng dụng. Kỹ năng về tự động hóa: DevOps Engineer cần phải có kỹ năng tự động hóa quy trình để có thể tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống. Kỹ năng quản lý dự án: DevOps Engineer cần phải có kỹ năng quản lý dự án để có thể quản lý và điều hành các dự án DevOps của tổ chức. Kỹ năng tư duy logic: DevOps Engineer cần phải có kỹ năng tư duy logic để có thể phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách chính xác. Kỹ năng giao tiếp: DevOps Engineer cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể tương tác hiệu quả với các nhà phát triển, quản lý và các thành viên trong nhóm DevOps. Kỹ năng học tập liên tục: DevOps Engineer cần phải có kỹ năng học tập liên tục để cập nhật kiến thức về các công nghệ mới và phát triển kỹ năng của mình theo thời gian. THÔNG TIN KHÁC Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: 25 - 35 Lương: Cạnh tranh
Read more

Technical Leader

Posted on Tháng Tám 18, 2023
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Công việc của Technical Leader là gì Thiết kế và triển khai phần mềm: Lead Developer có trách nhiệm thiết kế và triển khai các giải pháp phần mềm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và công nghệ của khách hàng. Quản lý và giám sát các nhân viên cấp dưới: Lead Developer có trách nhiệm quản lý và giám sát các nhân viên cấp dưới trong dự án phát triển phần mềm, đảm bảo các nhân viên hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt được chất lượng mong đợi. Đưa ra quyết định thiết kế và kiến trúc phần mềm: Lead Developer có trách nhiệm đưa ra các quyết định thiết kế và kiến trúc phần mềm đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của hệ thống. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm: Lead Developer phải đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm phần mềm đạt được tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng. Tư vấn và đề xuất giải pháp công nghệ thông tin: Lead Developer có trách nhiệm tư vấn và đề xuất giải pháp công nghệ thông tin mới nhất để giúp công ty phát triển bền vững và cạnh tranh trong thị trường. Lãnh đạo và quản lý dự án: Lead Developer có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý dự án phát triển phần mềm, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty. Đào tạo và phát triển nhân viên: Lead Developer phải đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới, giúp họ nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ để đạt được thành công trong sự nghiệp phát triển phần mềm. Tìm kiếm và áp dụng công nghệ mới: Lead Developer phải theo dõi và tìm kiếm các công nghệ mới nhất, đưa ra đánh giá và áp dụng chúng vào các dự án để tối ưu hóa hiệu suất và tính ổn định của hệ thống. Giao tiếp và làm việc nhóm: Lead Developer phải có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả để có thể hợp tác với các thành viên khác trong dự án. Technical Stack Frontend ReactJS / Next.js State Management: Mobx, Redux Backend NodeJS / ORM Loopback 4 Nest.js Language Node.js Typescript Devops CI/CD Docker K8S Linux Command Cloud Services Amazon Web Services Azure Web Services YÊU CẦU CÔNG VIỆC Kỹ năng lãnh đạo: Lead Developer cần có khả năng lãnh đạo và quản lý các nhân viên cấp dưới trong dự án phát triển phần mềm. Kỹ năng giám sát: Lead Developer cần có khả năng giám sát các nhân viên cấp dưới, đảm bảo các nhân viên hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt được chất lượng mong đợi. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Lead Developer cần có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả để có thể hợp tác với các thành viên khác trong dự án. Kỹ năng quản lý dự án: Lead Developer cần có khả năng quản lý dự án phát triển phần mềm, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty. Kỹ năng tư vấn và đề xuất giải pháp công nghệ thông tin: Lead Developer có trách nhiệm tư vấn và đề xuất giải pháp công nghệ thông tin mới nhất để giúp công ty phát triển bền vững và cạnh tranh trong thị trường. Kỹ năng thiết kế và kiến trúc phần mềm: Lead Developer phải có khả năng đưa ra các quyết định thiết kế và kiến trúc phần mềm dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình để đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của hệ thống. Kỹ năng quản lý sản phẩm: Lead Developer cần có khả năng quản lý sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và công nghệ của khách hàng. Kỹ năng đào tạo và phát triển thành viên: Lead Developer phải có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới, giúp họ nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ để đạt được thành công trong sự nghiệp phát triển phần mềm. Kỹ năng tự học và nghiên cứu: Lead Developer phải có khả năng tự học và nghiên cứu các công nghệ mới nhất trong ngành để áp dụng vào các dự án của mình và giúp công ty phát triển bền vững. THÔNG TIN KHÁC Bằng cấp: Cao đẳng Độ tuổi: 27 - 40 Lương: 40 Tr - 50 Tr VND
Read more

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.