QUẢN LÝ CHI PHÍ

Quản lý dữ liệu thu phí bao gồm phí bảo vệ môi trường, phí tiện ích và các loại phí khác

Tự động

Nhanh chóng và chính xác

🎯 Tích hợp nhiều nguồn

Thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ tính phí: từ hệ thống, phần mềm thứ ba và dữ liệu nhập tay

🎯 Xuất báo cáo phí

Xuất báo cáo tự động theo tháng/quý/năm với nhiều định dạng khác nhau

🎯 Nhắc nhở đóng phí

Gửi thông báo nhắc nhở đóng phí cho người sử dụng qua Email và SMS

Case studies

01
Th6
Phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường – iLotusLand for Environment

Phần mềm quản lý giám sát dữ liệu quan trắc môi trường iLotusLand giải quyết...

Continue Reading

05
Th6
Sở Tài nguyên & Môi trường Nam Định ứng dụng công nghệ IoT quản lý dữ liệu quan trắc môi trường

Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực Bắc...

Continue Reading

17
Th2
Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa – Chia sẻ dữ liệu

Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa và chia sẻ dữ liệu...

Continue Reading