Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Ngành công nghiệp
Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm và quyền hạn đối với các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, viễn thám, thông tin tư liệu và ứng dụng công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác và theo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Vấn đề
 • Với phạm vi quản lý số lượng trạm gần 90 tạo ra thách thức đáng kể đối với việc giám sát thông qua dữ liệu.
 • Để đáp ứng nhu cầu giám sát dữ liệu trực tuyến, cần có cách thức hiển thị dữ liệu thông báo khi có biến động so với ngưỡng cho phép.
 • Giải pháp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn một cách thủ công chưa hiệu quả đối với việc tạo các báo cáo có tần suất lặp lại.
 • Việc truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động theo quy định còn hạn chế, phụ thuộc yếu tố con người.
Giải pháp
 • Tập trung dữ liệu tất cả các trạm trên giao diện hiển thị, thể hiện với màu sắc tương ứng ngưỡng dữ liệu tự thiết lập.
 • Dữ liệu giám sát được hiển thị ở dạng số liệu và thể hiện trực quan bằng biểu đồ.
 • Trích xuất báo cáo dưới dạng excel dựa trên mẫu báo cáo có sẵn theo quy định cơ quan nhà nước ban hành.
 • Điều khiển lấy mẫu từ xa chỉ với thao tác đơn giản từ nền tảng web hoặc điện thoại di động.
 • Dữ liệu với hàng loạt số liệu được truyền đi nhanh chóng dưới dạng file TXT, có thể xem lại lịch sử dữ liệu.
 • Bảo mật với mật khẩu 2 lớp.
 • Phần mềm giúp cập nhật thông tin cơ bản cho nguồn thải với quản lý danh mục dữ liệu, cấu hình các tham số hệ thống, thông tin các điểm giám sát, cấu hình ngưỡng báo động, …
 • Tính năng quản trị có sự phân quyền quản lý, giám sát và theo dõi trong hệ thống.
Kết quả
 • Giám sát dữ liệu trực tuyến có cảnh báo khi dữ liệu vượt ngưỡng hỗ trợ đưa ra quyết định quan trọng kịp thời.
 • Mang lại độ chính xác, giá trị nhất định đối với các báo cáo đã thiết lập sẵn công thức tính toán.
 • Giải pháp lấy mẫu từ xa góp phần cung cấp độ xác minh chính xác hơn cho dữ liệu bất cứ khi nào.
 • Cách thức truyền dữ liệu có độ chính xác cao và không mất quá nhiều thời gian.
 • Tối ưu hóa tính bảo mật.
 • Tính năng phân quyền có vai trò hữu ích trong việc giám sát và theo dõi theo cấp bậc trong cùng một tổ chức sử dụng phần mềm.
Share:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
iLotusLand có thể giải quyết vấn đề của bạn?

Các Khách hàng khác