Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh

Ngành công nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh
Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Chí Minh, là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.
Vấn đề
 • Cách thức theo dõi sát sao và kịp thời dữ liệu tổng quan tất cả các trạm quan trắc có số lượng hơn 90 là một bài toán về thời gian, nhân lực và cần đảm bảo tính kịp thời khi có biến động.
 • Thực hiện lập báo cáo thường xuyên theo các mẫu do cơ quan Nhà nước ban hành chưa tối ưu vì mất thời gian tổng hợp dữ liệu và thiết lập công thức tính phù hợp.
 • Tra cứu dữ liệu lịch sử gặp khó khăn với lượng dữ liệu lớn của nhiều trạm quan trắc.
 • Cần bảo mật thông tin chặt chẽ với nhiều vị trí và chức vụ trong cùng một tổ chức.
Giải pháp
 • Trang hiển thị tổng quan tất cả tình trạng dữ liệu của nhiều trạm cùng một lúc.
 • Hiển thị trực quan vị trí các điểm quan trắc trên nền bản đồ kèm màu sắc cảnh báo ngưỡng dữ liệu theo thời gian thực.
 • Các báo cáo dựa trên mẫu do cơ quan nhà nước ban hành từ đó thiết lập công thức sẵn phù hợp.
 • Tra cứu lịch sử đơn giản với việc lựa chọn thời gian và các trạm tùy ý dựa trên tất cả dữ liệu quan trắc tự động.
 • Có thể thiết lập phân quyền theo chức năng và tài khoản truy cập phần mềm.
Kết quả
 • Thu thập dữ liệu trực tuyến đáng tin cậy hỗ trợ việc giám sát và ra quyết định nhanh chóng.
 • Linh hoạt tra cứu dữ liệu theo thời gian thực và lịch sử giúp xác minh khi có sự cố.
 • Các mẫu báo cáo dành cho người dùng cuối có thể tùy chỉnh thời gian tìm kiếm dữ liệu và xuất báo cáo.
 • Nâng cao mức độ bảo mật bằng cách thiết lập tính năng phù hợp đối tượng người dùng.
Share:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
iLotusLand có thể giải quyết vấn đề của bạn?

Các Khách hàng khác