Skip to content
Tram-quan-trac-khong-khi-Luong-Hoa
Trạm quan trắc không khí (môi trường không khí xung quanh) là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng thành phần môi trường không khí xung quanh bằng phương thức tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Việc lắp đặt Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế trong công tác quản lý, giám sát môi trường tại khu vực. Khu xử lý rác Lương Hòa – Nha Trang  Nhiều bãi rác ở Khánh Hòa đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường, trong khi địa phương thiếu vốn để nâng cấp, mở rộng hoặc tổ chức di dời. Tỉnh Khánh Hòa đã và đang tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác hở, bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, đồng thời nỗ lực đưa Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại vào vận hành để chủ động xử lý được chất thải nguy hại ngay tại địa phương. Trong đó, có Khu xử lý rác Lương Hòa – Nha Trang Bãi chôn lấp Lương Hòa là nơi thu gom rác của toàn TP. Nha Trang với khối lượng 450 – 500 tấn/ngày đêm. Và từ đây, các công đoạn xử lý rác được bắt đầu.  Thực hiện chỉ đạo lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa   Dự án Trạm quan trắc không khí tự động tại Bãi chôn lấp rác Lương Hòa được HĐND thành phố Nha Trang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và UBND thành phố Nha Trang cho phép Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. Ngày 22/6/2021, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 9439/QĐ-CT-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm quan trắc không khí tự động tại Bãi chôn lấp rác Lương Hòa. Việc thu gom rác ở trên biển khó khăn, vất vả hơn trên đất liền bởi phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vào mùa biển động, có khi tàu không ra được đảo. Thời điểm bão qua là thời gian vất vả nhất khi trên các đảo và biển ngập tràn rác, công nhân có khi phải dọn liên tục cả tuần mới hết. Hiện nay, ước tính trung bình mỗi ngày đội thu gom được 3 – 4 tấn rác trên biển, đảo ở vịnh Nha Trang. Bãi chôn lấp Lương Hòa là nơi thu gom rác của toàn TP. Nha Trang với khối lượng 450 – 500 tấn/ngày đêm. Và từ đây, các công đoạn xử lý rác được bắt đầu. Rác đưa vào bãi đã được khử mùi sinh học để giúp phân hủy, sau đó được san ủi và đầm nén giảm thể tích, tạo thành lớp, rồi mới phủ lấp đất, rắc vôi khử trùng lên trên. “Lượng nước thải rỉ ra từ rác nếu ngấm xuống đất sẽ gây ô nhiễm. Vì vậy, trạm có nhiệm vụ thu gom toàn bộ, thông qua lớp màng nhựa tổng hợp HDPE và hệ thống ống dẫn tiếp tục khuấy, lắng lọc. Nước rỉ rác được xử lý bằng hóa chất trước khi đưa về nhà máy xử lý nước thải của dự án ở phía nam TP. Nha Trang bằng một đường ống dẫn riêng. Hiện trạng dự án Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand vì Môi trường - Tại chỗ Số trạm quan trắc 01 Trạm quan trắc không khí xung quanh này sẽ quan trắc tất cả các chỉ số độc hại có trong không khí và nhanh chóng cảnh báo khi các chỉ tiêu này vượt ngưỡng, giúp chủ đầu tư xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. Góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân. Lợi ích triển khai hệ thống Quan trắc không khí Việc lắp đặt Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế trong công tác quản lý, giám sát môi trường tại khu vực. Số liệu quan trắc phản ánh đúng bản chất về chất lượng môi trường không khí phát sinh tại khu vực bãi chôn lấp, giúp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị vận hành bãi chôn lấp Lương Hòa và người dân địa phương có thể theo dõi và giám sát. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh Khánh Hòa gắn kết với quan trắc môi trường quốc gia theo nội dung công văn số 3754/UBND-KT ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trạm quan trắc không khí tự động tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa được xây dựng tại khu vực đất trống cuối bãi chôn lấp rác Lương Hòa, đối diện nhà điều hành trạm xử lý, phù hợp với Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Điều chỉnh, bổ sung chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021–2025. Vị trí xây dựng Trạm quan trắc nằm giữa bãi chôn lấp rác Lương Hòa và khu dân cư hiện hữu (theo hướng gió). Do đó, trạm quan trắc của dự án đảm bảo mục tiêu phát hiện, cảnh báo kịp thời các môi sự cố trường liên quan đến ô nhiễm không khí. Thông số quan trắc truyền dữ liệu nhanh chóng, chính xác Các thông số quan trắc được hiển thị tại màn hình led đặt tại trụ sở UBND xã Vĩnh Lương để người dân theo dõi giám sát các thông số môi trường không khí xung quanh tại bãi rác Lương Hòa gồm: SO2, CO, NOx, NO, NO2, O3, PM10, PM2.5, NH3, H2S, methyl mercaptan, Độ ẩm, Áp suất, Hướng gió, Bức xạ, Tốc độ gió, Cường độ mưa, Nhiệt độ. Màu sắc hiển thị thông số sẽ chuyển qua màu đỏ nếu thông số đó vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải.   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
Doi-ngu-ky-su
Đối với những cơ sở, hệ thống thu gom, xử lý nước thải có lưu lượng từ 1000m3/ngày, đêm phải lắp đặt trạm quan trắc online. Vì vậy theo quy định của Bộ TNMT, Hệ thống thoát nước thu gom và xử lý nước thải TP Đà Lạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước (CTCTN) Lâm Đồng đã triển khai thành công dự án lắp Trạm quan trắc nước thải tự động, không chỉ giúp kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả. Hệ thống thống thoát nước thu gom và xử lý nước thải TP Đà Lạt được xây dựng Đà Lạt thuộc đô thị loại II, với diện tích tự nhiên hơn 396 km2, dân số gần 260.000 người, là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và là vùng canh tác rau, hoa nổi tiếng của Việt Nam. Với sự gia tăng nhanh về dân số, kết hợp với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa dẫn đến sự gia tăng phát sinh chất thải, do đó Đà Lạt cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trong công tác thu gom, xử lý chất thải. Vì vậy, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (gọi tắt là hệ thống thu gom xử lý nước) trên thành phố Đà Lạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước (CTCTN) Lâm Đồng quản lý vận hành được triển khai. Hệ thống thu gom xử lý nước bao gồm mạng lưới cống, đường ống thu gom và chuyển tải nước thải, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý, cửa xả... và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, tiêu thoát và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Cấu trúc và ý nghĩa của Hệ thống thoát nước thu gom và xử lý nước thải TP Đà Lạt Hệ thống gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 do Vương quốc Đan Mạch tài trợ, gồm 130 km đường ống D100-500, một trạm bơm chính, 7 trạm bơm nâng và nhà máy xử lý công suất thiết kế 7.400 m3/ngày đêm, thu gom nước thải sinh hoạt Phường 1, 2 và một phần phường 5, 6, 8. Giai đoạn 2, xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý thuộc dự án phát triển cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam (Cr.4948-VN), vốn vay WB, gồm 63 km đường ống D100-600, xây dựng 6 trạm bơm nâng, cải tạo nhà máy xử lý từ 7.400 m3/ngày đêm lên 12.400 m3/ngày đêm, mở rộng phạm vi thu gom nước thải đến các Phường 3, 4, 7, 9, 10. Hệ thống đem lại nhiều ý nghĩa như: Cải thiện điều kiện sống của người dân thông qua việc cung cấp các dịch vụ hiện chưa có hoặc có nhưng đã yếu kém hay xuống cấp; cải thiện sức khỏe, tăng năng suất lao động người dân; góp phần phát triển kinh tế địa phương thông qua phát triển du lịch, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động phổ thông,... Theo CTCTN, số người được hưởng lợi từ hệ thống ước khoảng hơn 97.100 người (theo quy hoạch đến năm 2020). Cần xây dựng hệ thống quan trắc để đảm bảo quy định Chính phủ yêu cầu Ngày 10/01/2022, Chính phủ ra Nghị định 08/2022/NĐCP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Đối với quan trắc nước thải được quy định trong Điều 97 Quan trắc nước thải. Nghị định quy định Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, KCN... có lưu lượng xả thải >500m3/ngày đêm (các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có lưu lượng xả thải lớn hơn 200m3/ngày đêm) đều phải có lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục. Lãnh đạo CTCTN Lâm Đồng, Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Cường cho biết, với trên 14 năm vận hành, các máy móc thiết bị thường xuyên xảy ra sự cố, đặc biệt là các máy bơm chìm thường xuyên cháy động cơ. Công ty đã khắc phục, sửa chữa nhiều lần nên phát sinh nguồn kinh phí rất lớn. “Việc kết nối online về quan trắc với Sở và Bộ TN&MT khi chất lượng nước đầu ra không đạt chuẩn sẽ có báo động đỏ. Các Thông tư và Luật đều nêu yêu cầu buộc phải thực hiện online quan trắc. Nếu không, căn cứ vào Nghị định 155 sẽ xử phạt vi phạm”. Lựa chọn iLotusLand, lựa chọn giải pháp quan trắc tối ưu Để đảm bảo hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, việc giám sát và quản lý với mục tiêu đảm bảo chất lượng xả thải ra môi trường đúng trách nhiệm và cam kết với Sở và Bộ TN&MT, TP Đà Lạt đã tổ chức quy hoạch, lập và triển khai các dự án đầu tư lắp đặt trạm quan trắc tự động để ưu tiên triển khai tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa vận hành, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước (CTCTN) Lâm Đồng đã áp dụng sản phẩm công nghệ hiện đại từ iLotusLand với nền tảng IoT môi trường 100% giám sát tức thời đảm bảo việc giám sát từ hệ thống đến Sở TNMT, bộ TNMT giúp tối ưu vận hành. Đặc biệt là nâng cao chất lượng xả thải ra môi trường hoàn toàn đạt tiêu chuẩn cho phép, đảm bảo cung cấp điện năng thương phẩm ổn định, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường, hướng đến mục tiêu chung cho sự phát triển bền vững. Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Clound Số trạm quan trắc 1   Lợi ích triển khai công nghệ IoT trong giám sát dữ liệu quan trắc Với giải pháp iLotusLand, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước (CTCTN) Lâm Đồng đã ứng dụng phần mềm theo dõi dữ liệu môi trường tự động theo thời gian thực một cách dễ dàng, sẵn sàng đo lường một cách chính xác các thông số và chỉ số liên quan. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra và đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng chất thải đầu ra. Việc ứng dụng phần mềm iLotusLand for Environment đã giúp công ty giảm chi phí và tăng hiệu suất trong việc quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc; tạo tiền đề cho việc ứng dụng phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc tự động. Chúng tôi cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực giúp Ban Quản Lý giám sát được hệ thống cấp-thoát nước của toàn địa bàn, dù ở bất cứ nơi đâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững cho cộng đồng. Lời cảm ơn sự đồng hành & tin tưởng của quý khách hàng iLotusLand luôn luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, lắng nghe và trân trọng từng cảm nhận của khách hàng để không ngừng nỗ lực phát triển sản phẩm ưu việt cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm vượt trội và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Vì vậy, không chỉ mang tới những sản phẩm thông minh chất lượng cao, chúng tôi còn cung cấp trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời từ lắng nghe và trân trọng từng cảm nhận của khách hàng, thấu hiểu những nhu cầu nhỏ nhất đến tư vấn miễn phí, bảo hành tận tâm, chính sách bán hàng hấp dẫn,…để không ngừng nỗ lực phát triển sản phẩm ưu việt hơn, hiện đại hơn. Một lần nữa, iLotusLand xin bày tỏ lòng biết ơn đến khách hàng vì đã đặt niềm tin và quyết định hợp tác với chúng tôi. Mong rằng Quý khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng iLotusLand trong việc mở rộng quy mô vào nhiều năm tới.   Xem thêm các dự án: Phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc nhà máy nước Tân Hiệp Triển khai phần mềm Quan trắc nước thải VSIP Hải Phòng Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
HƯNG NGHIỆP FORMOSA vi
Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai là dự án 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Nhựa Formosa (FPG) đến từ Đài Loan. Được thành lập năm 2001, Formosa Đồng Nai là doanh nghiệp sản xuất đa ngành: từ nhà máy dệt, sợi nhân tạo, sản xuất nhựa, đến nay Formosa còn mở rộng quy mô sản xuất và lĩnh vực sản xuất sang cung cấp điện sản xuất cho các nhà máy KCN và bán một phần điện cho nhà nước. Tính đến năm 2021, tổng vốn đầu tư vào dự án Công ty Formosa Nhơn Trạch đạt 1,6 tỷ USD, đưa Formosa thành một trong những công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự án Formosa đi vào vận hành không chỉ tạo ra việc làm cho nhân công khu vực, mà còn góp phần vào phát triển ngành dệt và sợi hóa học tại Việt Nam. Formosa thông qua việc đảm bảo nguồn điện cho KCN và tạo ra nhân công có tay nghề, đã thu hút sự quan tâm của các công ty nước ngoài trong lĩnh lĩnh vực hóa – dệt và và thúc đẩy sự đầu tư vào khu công nghiệp Nhơn Trạch 3. Ngoài những đóng góp to lớn cho nền kinh tế, Formosa cũng đang đi trên đường thực hiện sứ mệnh phát triển bền vững, thể hiện qua các giải pháp sản xuất tinh gọn, sử dụng nguyên nhiên liệu xanh, thân thiện với môi trường và tạo ra những sản phẩm an toàn với hệ sinh thái. Là một khu liên hợp nhà máy sản xuất vật liệu lớn nằm trong khu vực dễ chịu tác động về môi trường, Formosa Đồng Nai đã đặt ra mục tiêu mục tiêu đảm bảo chất lượng chất thải ở mỗi điểm phát thải. Để đạt được điều đó công ty đã cho lắp đặt các trạm quan trắc chất thải và ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình quản lý, qua đó thể hiện sự minh bạch về số liệu và tăng khả năng phòng tránh các sự cố không mong muốn về môi trường. Hiện trạng Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Clound Thông số quan trắc 07 Thách thức Formosa Đồng Nai bản chất là một khu liên hợp nhà máy sợi – hạt nhựa – nhà máy nhiệt điện được xây dựng trên diện tích đất gần 300ha thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai. Quy mô rộng lớn của dự án cũng đem lại ít nhiều khó khăn trong quá trình kết nối dữ liệu: để tập trung dữ liệu về trung tâm cần kết nối dữ liệu trạm quan trắc từ 7 công xưởng và nhà máy ở 7 khu vực khác nhau, có những nhà máy cách xa nhau tới 10km.   Ngoài ra, các thiết bị sử dụng trong quá trình lắp đặt và kết nối trạm quan trắc được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau, được giao lại và lắp đặt theo nhiều giai đoạn, góp phần vào thách thức về khoảng cách. Về mặt kỹ thuật, iLotusLand phải xây dựng giải pháp kết nối các thiết bị lại tâp trung về hệ thống PLC Siemens trung tâm, từ đó truyền dẫn dữ liệu tập trung về phần mềm. Tuy nhiên, vượt qua các trở ngại, đội ngũ iLotusLand đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao và đạt kết quả như ý chỉ trong 1 tháng triển khai. Giải pháp giám sát nước thải Để đáp ứng nhu cầu giám sát tập trung của Formosa đề ra, iLotusLand đã đưa ra các giải pháp tập trung vào giám sát trực tuyến, thu thập dữ liệu và báo cáo. Ngoài ra, phần mềm iLotusLand còn bổ sung thêm các tính năng để đơn giản hóa công tác quản lý, cụ thể như sau: Giám sát dữ liệu tức thời cùng lúc từ 2 nguồn khác nhau: dữ liệu công suất (truyền từ SQL Sever) và các thông số môi trường (truyền từ Datalogger). Tín hiệu giám sát môi trường được quan trắc trực tuyến và truyền về các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương đầy đủ theo quy định với giao thức FTP theo Thông tư. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành với sự cách thức giám sát trực tuyến hiệu quả và cảnh báo tự động hỗ trợ kịp thời khi có sự cố liên quan đến dữ liệu và thiết bị. Hệ thống sử dụng PLC Siemens S7-1500 được tối ưu hóa chức năng công nghệ  để giao tiếp với phần mềm iLotusLand trên nền tảng đám mây, theo thời gian thực. Tích hợp camera giám sát trạm quan trắc ngay trên phần mềm đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý. Ứng dụng IoT giám sát nước thải iLotusLand đã cung cấp một phần mềm tích hợp không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông tư chính phủ mà còn hỗ trợ quá trình vận hành và tiết kiệm chi phí. Từ bây giờ, công ty Formosa đã có thể giám sát, quản lý số liệu một cách hiệu quả tại chỗ, từ xa thông qua web và điện thoại di động. Những giải pháp iLotusLand đem lại cũng đã rút ngắn thời gian dành cho việc báo cáo. Quá trình báo cáo giờ đây có thể tóm gọn chỉ qua vài cái nhấp chuột thay vì phải dùng phương pháp thủ công đòi hỏi nhiều nhân công và thời gian. Bên cạnh đó, những giải pháp theo dõi dữ liệu môi trường tự động theo thời gian thực, iLotusLand đi kèm những tính năng cảnh báo, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng xả thải, giúp ích cho doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
Sở TNMT Trà Vinh
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh ven biển nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có đường bở biển dài 65km và giáp với hai cửa ngõ giao thương quốc tế Cung Hâu và Định An. Vị trí địa lí chiến lược cùng với lợi thế về tài nguyên biển đã đem lại cho tỉnh Trà Vinh những tiềm năng để trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để khai thác hợp lý tiềm năng và đảm bảo sự phát triển bền vững của địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ tài nguyên biển, thể hiện qua các chiến lược bảo vệ môi trường và kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ công tác bảo tồn tài nguyên là một trong những ưu tiên của Sở. Hiện trạng dự án Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Premise Số trạm quan trắc 05 Thách thức triển khai dự án giám sát quan trắc Do nhu cầu cấp thiết từ phía Sở TNMT tỉnh Trà Vinh, phía đội ngũ lắp đặt và cấu hình thiết bị “phải” chạy đua với thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo dự án hoàn thiện đúng với chỉ tiêu và tiêu chuẩn đề ra khi đưa vào sử dụng. Có thể nói đây là thách thức duy nhất trong dự án này. Bên cạnh đó, Sở TNMT tỉnh Trà Vinh cũng đã hỗ trợ nhiệt tình về nguồn lực và nhân sự để giúp dự án hoàn thiện đúng tiến độ. Giải pháp giám sát nước mặt, nước biển Để đáp ứng nhu cầu giám sát tập trung và công khai số liệu của Sở TNMT tỉnh Trà Vinh đề ra, iLotusLand đã đưa ra bộ giải pháp iLotusLand dành cho môi trường nước mặt, nước biển, và màn hình LED hiển thị các thông số đo được. Bộ giải pháp này được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu giám sát trực tuyến, thu thập dữ liệu và hiển thị báo cáo, cụ thể như sau: Tích hợp tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu nhập tay, dữ liệu tức thời thu thập từ các cảm biến và dữ liệu hình ảnh từ máy quay. Dữ liệu thu thập được hiển thị trên phần mềm dưới dạng bảng hoặc biểu đồ riêng biệt cho từng tham số của đơn vị phát thải theo thời gian trung bình. Tính năng thông báo giúp khoảng cách vật lý không còn là vấn đề, mọi vấn đề đều được thông báo nhanh chóng bằng hình ảnh và âm thanh. Chia sẻ dữ liệu công khai thông qua màn hình LED: hiển thị thông số chất lượng môi trường nước mặt ở khu vực các nhà máy. Lợi ích Thông qua triển khai dự án iLotusLand for LED từ dữ liệu của phần mềm iLotusLand, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những lợi ích trước mắt như sau: Tiết kiệm thời gian và nhân lực trong công tác giám sát nước mặt, nước biển: phía vận hành và ban lãnh đạo có thể nắm bắt được tình tình thực tế nhanh nhất để xử lý kịp thời khi các chỉ số biến động, góp phần cải thiện và tối ưu hóa mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh Dự án đèn LED đã giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt được tình hình chất lượng nước và không khí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, góp phần làm minh bạch số liệu môi trường Hoạt động giám sát không bị gián đoạn với cả nền tảng web và di động, theo dõi dữ liệu mọi lúc, mọi nơi. Các đơn vị doanh nghiệp có lượng khí thải vượt quy định sẽ bị xử phạt tương ứng, từ đó giảm dần các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến môi trường Bên cạnh những giải pháp theo dõi dữ liệu môi trường tự động theo thời gian thực, iLotusLand đi kèm những tính năng cảnh báo, hỗ trợ phía nhân viên phòng an toàn môi trường chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng xả thải, giúp ích cho doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường Triển khai và đào tạo   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
VIGLACERA CORPORATION - JSC
Công nghệ sản xuất đang trải qua một cuộc đại tu đáng kể nhờ vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Ngày càng nhiều nhà nhà đầu tư đã tìm đến các giải pháp công nghệ tự động hóa và trao đổi dữ liệu để tối ưu hóa quy trình sản xuất và các dịch vụ quản lý khu công nghiệp, để tạo tiền đề hình thành các khu công nghiệp thông minh. Tổng công ty Viglacera là công ty đa ngành hàng đầu tại Việt Nam ở hai lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư, kinh doanh bất động sản, hoạt động trên phạm vi toàn quốc và vươn ra thị trường toàn cầu. Tính riêng lĩnh vực bất động sản, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​, thuộc Tổng công ty Viglacera, là nhà đầu tư đã triển khai các dự án trên 4.600 ha đất, gồm 12 dự án khu công nghiệp, 17 dự án khu đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Với hơn 22 năm kinh nghiệm đầu tư kinh doanh tại 11 khu công nghiệp tại Việt Nam và 1 khu kinh tế tại Cuba, vị thế của Viglacera trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp là không thể chối cãi. Các khu công nghiệp này đã thu hút gần 15 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ hơn 300 doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, giúp tạo ra hàng nghìn việc làm trên địa bàn. Hiểu được phát triển khu công nghiệp và phát triển bền vững luôn đi kèm với nhau, Viglacera đã cho đặt các trạm quan trắc tự động để ưu tiên triển khai tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa vận hành, Viglacera còn áp dụng công nghệ hiện đại như internet vạn vật (IoT) vào quy trình quản lý thông qua triển khai phần mềm iLotusLand để giám sát nước thải tập trung ở các khu công nghiệp. Hiện trạng Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Premise Số trạm quan trắc 08 Thách thức Khó khăn khi triển khai hệ thống đến từ vị trí những khu công nghiệp này phân tán ở khắp các tỉnh miền Bắc. Vì vậy việc theo dõi liên tục đòi hỏi nguồn lực về nhân sự và thời gian. Tuy nhiên, phần mềm iLotusLand đã giải quyết được bài toán giám sát tập trung thông qua theo dõi và truy xuất dữ liệu đa dạng loại thiết bị. Giải pháp Việc sử dụng phần mềm giám sát môi trường iLotusLand mang lại các giải pháp hữu ích cho Viglacera trong việc giám sát dữ liệu quan trắc nước thải, cụ thể: Giám sát dữ liệu tức thời cùng lúc từ 2 nguồn khác nhau: dữ liệu công suất (truyền từ SQL Sever) và các thông số môi trường (truyền từ Datalogger) Tín hiệu giám sát môi trường được quan trắc online và truyền về các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương đầy đủ theo quy định với giao thức FTP theo Thông tư. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành với sự cách thức giám sát trực tuyến hiệu quả và cảnh báo tự động hỗ trợ kịp thời khi có sự cố liên quan đến dữ liệu và thiết bị. Tính năng chia sẻ quyền giúp dữ liệu giám sát có thể được chia sẻ bởi nhiều phòng ban khác nhau nhanh chóng Tích hợp camera giám sát trạm quan trắc ngay trên phần mềm đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý. Lợi ích Thông qua việc triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quan trắc môi trường iLotusLand vào giám sát nước thải ở các khu công nghiệp, Viglacera đã tối ưu hóa thời gian và nhân lực trong việc giám sát các điểm phát thải trong hệ thống. Cụ thể, ban quản lý và nhân viên vận hành đã có thể theo dõi chất lượng nước thải ra của các khu công nghiệp nằm ở khắp các tỉnh, và tiết kiệm thời gian trong việc tổng hợp và xuất báo cáo môi trường. Bên cạnh đó, iLotusLand còn giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra và đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng chất thải đầu ra. Những giải pháp công nghệ đã góp phần giúp Viglacera thực hiện trách nhiệm môi trường, giữ vững uy tín lẫn vị thế là nhà đầu tư công nghiệp hàng đầu Việt Nam.   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
Sola Home - Giám sát năng lượng kết hợp giữa iLotusLand và Vũ Phong Tech
Dân số toàn cầu liên tục tăng kéo theo các nhu cầu khai thác, sản xuất, tiêu thụ tăng theo trong khi nguồn tài nguyên khai thác là có hạn. Sự khan hiếm tài nguyên, kết hợp cùng những tác động tiêu cực của việc đốt nguyên liệu hóa thạch đã khiến phát triển nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia. Trong đó, Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn về điện mặt trời, với lượng bức xạ mặt trời trung bình 150 kcal/m2, chiếm khoảng 2.000 – 5.000 giờ/năm, với ước tính tiềm năng lý thuyết tương đương 43,9 tỷ tấn dầu. Bên cạnh những đặc điểm về tự nhiên, nhờ mức độ phát triển kinh tế – đời sống được nâng cao và hệ thống giáo dục tiên tiến, nhiều người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đã bộc lộ nhu cầu trong việc tìm kiếm và sử dụng các công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ thân thiện với môi trường. Nhận thấy cơ hội phát triển ngành công nghiệp năng lượng xanh và để đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững, Vũ Phong Energy Group, doanh nghiệp với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đã thương mại hóa các sản phẩm năng lượng mặt trời và thực hiện hàng loạt dự án điện mặt trời, hòa lưới chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch, Vũ Phong Energy Group đã thành lập Trung tâm Sản xuất và Nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech, chuyên cung cấp dịch vụ và nghiên cứu, sản xuất các thiết bị năng lượng tái tạo. Hiện trạng Với mong muốn cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoàn chỉnh cho các dự án năng lượng mặt trời và tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn năng lượng vô tận này, Vũ Phong Tech đã hợp tác cùng iLotusLand để tạo ra sản phẩm Solar Home, ứng dụng công nghệ IoT vào giám sát hệ thống năng lượng mặt trời. Thách thức Các nhu cầu ưu tiên của phía Vũ Phong là kết nối tập trung về một hệ thống và chuyển đổi dữ liệu cũ của khách hàng lên hệ thống mới. Để giải quyết vấn đề này, phía iLotusLand đã cùng đội kĩ thuật Vũ Phong phối hợp để thu thập các thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, hướng đến đối tượng khách hàng cuối là các hộ gia đình và kỹ sư vận hành, phía công ty cũng mong muốn tạo ra một giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng nhưng vẫn hiển thị đầy đủ các thông tin kĩ thuật cần thiết. Giải pháp giám sát năng lượng mặt trời Solar Home là nền tảng giám sát năng lượng mặt trời mạnh mẽ, bao gồm các tính năng của một hệ thống IoT: Giám sát theo thời gian thực các thiết bị phần cứng thông qua phần mềm trên điện thoại tiện dụng giúp cập nhật các chỉ số và phát hiện lỗi thiết bị, biết được tình trạng thiết bị. Điều khiển từ xa các thành phần của hệ thống Phân tích dữ liệu chuyên sâu và báo cáo chi tiết, giúp người dùng dễ dàng theo dõi lượng năng lượng điện tạo ra theo thời gian thực, tổng sản lượng tích lũy, và doanh thu tạo ra Cảnh báo khi có sự cố, hỗ trợ kịp thời khi có sự cố liên quan đến dữ liệu và thiết bị. Tính năng chia sẻ tài khoản để quản lý công việc và đội nhóm, tối ưu quy trình vận hành O&M Kết nối nhanh chóng bằng cách quét mã QR giúp giảm thời gian lắp đặt cho kỹ sư khi chuyển đổi hệ thống Lợi ích Solar Home giám sát năng lượng Solar Home chính là giải pháp công nghệ hoàn hảo để giải quyết được bài toán theo dõi dữ liệu tự động theo thời gian thực và quản lý dữ liệu tập trung. Bên cạnh những giải pháp về giám sát và phân tích, nền tảng còn đi kèm những tính năng cảnh báo, hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra. Việc triển khai Solar Home đã làm tăng hiệu quả của quy trình giám sát hệ thống năng lượng mặt trời và tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn năng lượng xanh. Những lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa trong công cuộc phổ biến sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, để góp phần giảm khí nhà kính, giúp Việt Nam tăng tốc trên hành trình đưa phát thải ròng về 0. Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
VSIP Hải Phòng
VSIP Hải Phòng là dự án hợp tác lần thứ tư giữa VSIP Group liên kết với Becamex IDC Bình Dương và SembCorp Industries (Singapore). Dự án có quy mô 1.600 hecta với mức đầu tư là 1 tỷ USD. Trong quá trình thu hút đầu tư, VSIP Hải Phòng luôn hướng đến việc tạo dựng môi trường xanh. Bên cạnh vai trò là đơn vị vận hành các nhà máy nước cấp, nước thải để cung cấp các hoạt động cho các nhà máy bên trong KCN, vấn đề rác thải cũng được VSIP Hải Phòng chú trọng, được thu gom và xử lý một cách chặt chẽ, liên tục để đảm bảo tiêu chuẩn ra đầu vào theo quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Năm 2020, công ty TNHH VSIP Hải Phòng vinh dự đón nhận giải thưởng “Khu công nghiệp xanh 2020” được Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam – Bộ Công Thương chứng nhận. Bên trong khu công nghiệp có khoảng 200ha cây xanh, VSIP Hải Phòng còn được xem như là “lá phổi xanh” mang đến cho các nhà đầu tư và người lao động tại KCN mội môi trường làm việc trong lành. Xu hướng tập trung vào sự phát triển bền vững, VSIP Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nghỉ tìm cách triển khai các giải pháp xanh để phân loại và tái chế rác thải theo sự hướng dẫn bởi tập đoàn. Song song đó, VSIP cũng tập trung phát triển kinh tế để phát huy tốt vai trò của mình trong sự phát triển bền vững và tạo ra những giá trị nổi bật cho thành phố Hải Phòng cũng như huyện Thủy Nguyên. Hiện trạng Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Clound Số trạm quan trắc 1   Thách thức Gặp vấn đề hệ thống phân tán do sử dụng phần mềm SCADA không tập trung và đầy thách thức để giám sát đồng thời yêu cầu nguồn nhân lực, thiếu sự tập trung dữ liệu và đồng bộ hóa giữa các thiết bị BQL – Tổng Công ty – Nhà Đầu Tư của các nhà máy có nhu cầu giám sát từ xa một cách tức thời và đồng bộ tất cả dữ liệu tại một nơi để quản lý ( Dữ liệu về môi trường, đồng hồ nước, điện, khí, gas,….) Giải pháp giám sát quan trắc nước thải Bằng những nỗ lực đó, VSIP Hải Phòng đã lựa chọn triển khai nền tảng IoT môi trường iLotusLand cho việc quan trắc trạm xử lý nước thải, đảm bảo việc xả thải theo quy định theo thông tư mới nhất 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường cho các nhà máy thành viên. Kết nối từ các thiết bị phần cứng lên phần mềm iLotusLand phục vụ cho việc quan trắc nước thải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cũng như sứ mệnh hướng tới trong tương lai trong việc bảo vệ môi trường, cũng như hướng đến sự phát triển bền vững. Phần mềm iLotusLand đáp ứng xử lý các bài toán về kết nối, giám sát từ xa và cảnh báo tức thời trong quá trình vận hành. Giải pháp quan trắc nước thải Với giải pháp iLotusLand, VSIP Hải Phòng có phần mềm theo dõi dữ liệu môi trường tự động theo thời gian thực, sẵn sàng đo lường một cách chính xác các thông số và chỉ số khác nhau. Bên cạnh đó, còn giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra và đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng chất thải đầu ra. Việc sử dụng phần mềm quan trắc môi trường như iLotusLand được xem là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp Ban Quản Lý giám sát được hệ thống cấp-thoát nước của toàn khu công nghiệp, dù ở bất cứ nơi đâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững cho cộng đồng.   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
Giám sát khí thải và chất lượng không khí tại Xi măng VICEM Hà Tiên
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tiền thân là nhà máy Xi măng Hà Tiên được hãng VENOT.PIC của Cộng hòa Pháp đầu tư hạ tầng. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động năm 1964 đến 1993 nhà máy phát triển thành Công ty Xi măng Hà Tiên 1 và Công ty Xi măng Hà Tiên 2, cho đến năm 2010 công ty hợp nhất thành một công ty Xi măng VICEM Hà Tiên duy nhất với 2 nhà máy là Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Nhà máy Xi măng Bình Phước, 2 trạm nghiền Phú Hữu và Cam Ranh. Ngành nghề kinh doanh của VICEM Hà Tiên là sản xuất kinh doanh xi măng – các sản phẩm từ xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng – các sản phẩm phục vụ công nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu,… Hiện trạng Ngành sản xuất và kinh doanh xi măng có thể được xem là ngành kinh doanh chủ chốt và là tiền thân của VICEM Hà Tiên. Có thể thấy, xi măng trở thành một trong những ngành có mức thải CO2 lớn từ các công đoạn sản xuất như nung, đóng gói và vận chuyển. Do đó, nhiều nhà máy sản xuất xi măng hiện nay không ngừng giám sát lượng khí thải theo đúng quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về xả thải, cũng như tìm kiếm ứng dụng công nghệ hiện đại cho việc giám sát và xử lý khí thải cho nhà máy xi măng. Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1 (chi nhánh là nhà máy xi măng Kiên Lương) tỉnh Kiên Giang thuộc công ty Cổ phần Vincem Hà Tiên đã chọn sử dụng phần mềm IoT Môi Trường iLotusLand để quan trắc khí thải tự động và liên tục, cụ thể chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Quan trắc khí thải các lò nung xi măng và các ống khói trạm nghiền Giai đoạn 2: Quan trắc chất lượng không khí môi trường tại nhà máy và cho các công ty thành viên Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Premise Thông số quan trắc Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ và áp suất Thách thức Với đặt thù là ngành sản xuất nguyên vật liệu, quá trình vận hành nhà máy và xả thải của VICEM Hà Tiên phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắc khe về quản lý để giảm thiểu rủi ro môi trường. Ngoài ra, BQL – Tổng Công ty – Nhà Đầu Tư của các nhà máy cũng có nhu cầu giám sát từ xa một cách tức thời và đồng bộ tất cả dữ liệu tại một nơi để quản lý (dữ liệu về môi trường, đồng hồ nước, điện, khí, gas,….) và mở rộng các kết nối cho các thiết bị khác trong tương lai. Giám sát quan trắc khí thải & chất lượng không khí Giai đoạn triển khai phần mềm iLotusLand với nhà máy Xi măng Hà Tiên vào tháng 3.2021, đi cùng với việc lắp thêm 4 trạm quan trắc từ Việt An Environment, việc lắp đặt giúp nhà máy xi măng Hà Tiên đảm bảo chất lượng khí thải ra môi trường, giúp kiểm soát hiệu suất của hệ thống lọc bụi và quạt hút, đặc biệt là giúp nhà máy tối ưu chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sử dụng phần mềm iLotusLand mang đến giải pháp quan trắc khí thải đáp ứng thông tư mới nhất 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Kết nối từ các thiết bị phần cứng lên phần mềm iLotusLand phục vụ cho việc quan trắc khí thải để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cũng như sứ mệnh hướng tới trong tương lai trong việc bảo vệ môi trường, cũng như hướng đến sự phát triển bền vững. Phần mềm iLotusLand đáp ứng xử lý các bài toán về kết nối, giám sát từ xa và cảnh báo tức thời trong quá trình vận hành. Lợi ích ứng dụng công nghệ IoT trong quan trắc Việc ứng dụng phần mềm iLotusLand vào hoạt động giám sát lượng khí thải đã đem lại cho công ty VICEM Hà Tiên nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài. Nền tảng giám sát tập trung iLotusLand đã trở thành một công cụ hữu ích giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho quá trình giám sát và xử lý nguồn khí thải tại VICEM Hà Tiên. Đảm bảo chất lượng khí thải xả ra và không khí môi trường xung quanh đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường theo các cam kết phát triển bền vững.   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more
Vimico | Tổng công ty khoáng sản – TKV
Nằm trong chiến lược phát triển bền vững của mình, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP đã lựa chọn sử dụng phần mềm quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc bằng công nghệ IoT ilotusLand for Environment. Để giám sát chất lượng nước thải, nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và đảm bảo việc xả thải môi trường trong quá trình sản xuất đáp ứng Thông tư của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (viết tắt là VIMICO) trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN). Ngành nghề kinh doanh chính của VIMICO gồm có sản xuất các kim loại màu, kim loại quý, gang, thép, than cốc và các cấu kiện kim loại; Khai thác quặng sắt và quặng kim,… Năm 2021 là năm đánh dấu chặng đường 26 năm thay đổi và phát triển không ngừng của VIMICO, VIMICO đang từng bước khẳng định vị thế của mình và vươn tầm cao mới bằng những con số đặc biệt ấn tượng, cụ thể:
Tính đến hết 9 tháng năm 2021, vốn chủ sở hữu là 2.923 tỷ đồng bằng 120% so với năm 2015. Tổng tài sản 10.138 tỷ đồng bằng 164 % so với năm 2015. Tổng doanh thu cả giai đoạn là 33.168 tỷ đồng, tăng 1,54 lần so với giai đoạn 2010-2015. Lợi nhuận trước thuế 1.638 tỷ đồng, tăng 1,76 lần so với giai đoạn 2010-2015.
Bên cạnh việc tăng trưởng về kinh tế, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP còn có nhiều phong trào thi đua, chính sách khích lệ để chăm lo cho tinh thần cho cán bộ công nhân lao động, thực hiện tốt các trách nhiệm đối với xã hội để góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững và của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Loại Giá trị Phần mềm sử dụng iLotusLand for Environment - On Premise Số trạm quan trắc 40 Thách thức Đảm bảo chất lượng nước thải đầu và khí thải ra là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện chiến lược bền vững của Tổng công ty cũng như theo chiến lược chung của Công ty mẹ. Một trong những khó khăn khi theo đuổi mục tiêu trên là việc giám sát tập trung, giám sát từ xa, nhận thông báo và xử lý tình hình tức thời. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn tính đến giải quyết vấn đề phát sinh về chi phí và tiết kiệm thời gian tối ưu nhất. Giải pháp quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm giám sát môi trường iLotusLand mang lại một số giải pháp cho tập đoàn trong việc giám sát quan trắc nước thải, cụ thể: Các nhà máy đều đã và đang triển khai lắp đặt các bảng điện tử hiển thị công khai số liệu quan trắc tự động nước thải một cách minh bạch cho cộng đồng dân cư theo dõi, giám sát. Giám sát dữ liệu tức thời cùng lúc từ 2 nguồn khác nhau: dữ liệu công suất (truyền từ SQL Sever) và các thông số môi trường (truyền từ Datalogger). Tín hiệu giám sát môi trường được quan trắc online và truyền về các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương đầy đủ theo quy định với giao thức FTP theo Thông tư. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành với sự cách thức giám sát trực tuyến hiệu quả và cảnh báo tự động hỗ trợ kịp thời khi có sự cố liên quan đến dữ liệu và thiết bị. Vấn đề quản lý và giám sát  tại các nhà máy trực thuộc Tổng công ty luôn được chú trọng và kiểm soát tốt. Tích hợp camera giám sát trạm quan trắc ngay trên phần mềm đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý. Lợi ích triển khai phần mềm phần mềm giám sát dữ liệu iLotusLand đã đem lại giải pháp theo dõi dữ liệu môi trường tự động theo thời gian thực, sẵn sàng đo lường một cách chính xác các thông số và chỉ số khác nhau. Bên cạnh đó, còn giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra và đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng chất thải đầu ra.   Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương Khu công nghiệp Thành Thành Công Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh   Thông tin liên hệ:  Email: info@ilotusland.com Hotline: +84 909 403 778 FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam
Read more

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.