THU THẬP DỮ LIỆU

Giám sát tập trung và tích hợp các nguồn dữ liệu đa dạng trên các giao thức khác nhau

Nhanh chóng

Dễ dàng lắp đặt

Mọi lúc - Mọi nơi

🎯 Kết nối MQTT

MQTT là một giao thức truyền dữ liệu tiêu chuẩn IoT có thể nhận dung lượng lớn với băng thông thấp và độ trễ cao

🎯 Restful API

Restful API là một giao thức chung để nhận hoặc truyền dữ liệu từ các thiết bị hoặc ứng dụng của bên thứ ba để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

🎯 Truyền dữ liệu FTP

Các thiết bị truyền dữ liệu về hệ thống iLotusLand qua giao thức FTP một cách tự động, liên tục và định kỳ

Case studies

01
Th6
Phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường – iLotusLand for Environment

Phần mềm quản lý giám sát dữ liệu quan trắc môi trường iLotusLand giải quyết...

Continue Reading

05
Th6
Sở Tài nguyên & Môi trường Nam Định ứng dụng công nghệ IoT quản lý dữ liệu quan trắc môi trường

Nam Định là một tỉnh nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc khu vực Bắc...

Continue Reading

17
Th2
Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa – Chia sẻ dữ liệu

Chuyển đổi số Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa và chia sẻ dữ liệu...

Continue Reading