THU THẬP DỮ LIỆU

Giám sát tập trung và tích hợp các nguồn dữ liệu đa dạng trên các giao thức khác nhau

Nhanh chóng

Dễ dàng lắp đặt

Mọi lúc - Mọi nơi

🎯 Kết nối MQTT

MQTT là một giao thức truyền dữ liệu tiêu chuẩn IoT có thể nhận dung lượng lớn với băng thông thấp và độ trễ cao

🎯 Restful API

Restful API là một giao thức chung để nhận hoặc truyền dữ liệu từ các thiết bị hoặc ứng dụng của bên thứ ba để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

🎯 Truyền dữ liệu FTP

Các thiết bị truyền dữ liệu về hệ thống iLotusLand qua giao thức FTP một cách tự động, liên tục và định kỳ

Case studies

28
Th11
iLotusLand Machine Learning
What is iLotusLand Machine Learning Platform?

Machine Learning is an algorithm that allows applications or software to predict outcomes without...

Continue Reading

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading