Case Studies

Công ty Môi Trường Vintech cùng sứ mệnh phát triển bền vững
Công ty Môi Trường Vintech cùng sứ mệnh phát triển bền vững

Công ty Môi Trường Vintech cùng sứ mệnh phát triển bền...

Continue Reading

VSIP Hải Phòng triển khai phần mềm quan trắc nước thải iLotusLand
VSIP Hải Phòng triển khai phần mềm quan trắc nước thải

VSIP Hải Phòng triển khai phần mềm quan trắc nước thải...

Continue Reading

FORMOSA Vũng Áng - Hà Tĩnh triển khai trạm quan trắc tự động và giám sát dữ liệu tức thời
FORMOSA Vũng Áng – Hà Tĩnh triển khai trạm quan trắc tự động và giám sát dữ liệu tức thời

Nhà máy Coca-Cola triển khai phần mềm giám sát nước thải đầu ra...

Continue Reading

Xi măng Hà Tiên 1 triển khai phần mềm quan trắc khí thải và chất lượng không khí iLotusLand
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 triển khai phần mềm quan trắc khí thải và chất lượng không khí

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 triển khai phần mềm quan trắc khí thải và...

Continue Reading

CPV Food triển khai phần mềm quan trắc nước thải đầu ra iLotusLand
CPV Food triển khai phần mềm quan trắc nước thải đầu ra

CPV Food triển khai phần mềm quan trắc nước thải đầu ra...

Continue Reading

Sân golf BRG Đà Nẵng triển khai phần mềm giám sát nước ngầm iLotusLand
Sân golf BRG Đà Nẵng triển khai phần mềm giám sát nước ngầm

Sân golf BRG Đà Nẵng triển khai phần mềm giám sát nước ngầm...

Continue Reading

Nhà máy Coca-Cola triển khai phần mềm giám sát nước thải đầu ra
Nhà máy Coca-Cola triển khai phần mềm giám sát nước thải đầu ra

Nhà máy Coca-Cola triển khai phần mềm giám sát nước thải đầu ra...

Continue Reading

iLotusLand - Cong thong tin Binh Duong
Cổng thông tin STNMT tỉnh Bình Dương

iLotusLand triển khai Cổng thông tin Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Bình...

Continue Reading

Thanh Thanh Cong Industrial Park - deploy the iLotusLand IoT Platform - in Data Monitoring of Wastewater System and Water Supply System
Thanh Thanh Cong and the iLotusLand – Monitoring platform for the wastewater

Thanh Thanh Cong Industrial Park deploys the iLotusLand IoT Platform - in Data Monitoring of...

Continue Reading

Tan Hiep Plant: Application of the quality monitoring platform for the wastewater monitoring station

Monitoring the environmental parameters in our living environment is very important and has an...

Continue Reading


Try iLotusLand

We would love to work with you.

viVietnamese