BILLING MANAGEMENT

Manage toll data including environmental protection fees, utility charges and more

Automatic

Quickly and Accurate

🎯 Tích hợp đa dạng nguồn

Thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ tính phí: từ hệ thống, phần mềm thứ ba và dữ liệu nhập tay

🎯 Xuất báo cáo phí

Xuất báo cáo tự động theo tháng/quý/năm với nhiều định dạng khác nhau

🎯 Nhắc nhở đóng phí

Gửi thông báo nhắc nhở đóng phí cho người sử dụng qua Email và SMS

Case studies

25
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera​ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC THẢI​
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất...

Continue Reading

11
Th11
Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar Home
Công ty Cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát năng lượng mặt trời Solar Home

Công ty cổ phần Vũ Phong Tech triển khai phần mềm giám sát dữ liệu Solar...

Continue Reading

02
Th11
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand
Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải iLotusLand

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 triển khai phần mềm giám sát chất lượng...

Continue Reading