Hệ thống chia sẻ dữ liệu - Cổng thông tin môi trường

Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật về quan trắc và quản lý chất lượng thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường​

Chia sẻ API

Bảng tổng quan AQI & WQI

Hiển thị thời gian thực

22+ Sở
Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường số hóa hướng đến Chính phủ điện tử

Xác định điểm kết nối

Xác định các trạm cần kết nối

Chứng minh khái niệm

Xây dựng POC thông qua bản demo

Đề xuất giải pháp

Đề xuất giải pháp phù hợp

Go-live

Go-live dữ liệu thực của bạn

KẾT QUẢ

Khách hàng Trải nghiệm

Dễ dàng quản lý, kiểm soát và hỗ trợ công ty hoạt động. Chủ động theo dõi, giám sát dữ liệu và hệ thống đường truyền bằng bảng tổng quan về khí thải, nước thải,…
Mr. Ngo Duy Truong
Safety Department – GENCO 3
Nền tảng có UI/UX tốt, tiết kiệm thời gian quản lý dữ liệu, đưa ra cảnh báo. Tích hợp các chức năng như camera, điều khiển lấy mẫu tự động, hơn nữa còn hỗ trợ xuất báo cáo.
Mr. Ta Ngoc Thanh
Quang Ninh Center
Phần mềm giúp tất cả các công đoạn vận hành được rút ngắn thời gian và rõ ràng hơn rất nhiều. Sản phẩm của iLotusLand ngày càng hoàn thiện hơn.
Mr. Tran Viet Dung
Ha Noi EPA

GIẢI PHÁP

Tích hợp hệ thống

Giải pháp phần cứng Envidata 1801 giúp kết nối đa cảm biến phục vụ công tác giám sát các hệ thống quan trắc

Hệ thống chia sẻ dữ liệu - Cổng thông tin môi trường