Skip to content

Thông tư/ Nghị định

quy-dinh-du-lieu-quan-trac-moi-truong-thong-tu-10-2021-tt-btnmt
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.   Số ký hiệu 10/2021/TT-BTNMT Ngày ban hành 30-06-2021 Ngày có hiệu lực 16-08-2021 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký Võ Tuấn Nhân Trích yếu Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường Tài liệu đính kèm Thông tư 10/2021/TT-BTNMT…
Read more
Chính-phủ-quy-định-về-quan-trắc-nước-thải-mới-nhất-2022
Hệ thống quan trắc nước thải tự động được triển khai thực hiện theo một số quy định như Luật BVMT 2022 mới nhất, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Thay đổi mới liên quan đến đối tượng, thông số, tần suất và thời hạn phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục tích hợp vào trong giấy phép môi trường. [caption id="attachment_2110" align="aligncenter" width="1406"] Hệ thống quan trắc nước thải tại Amata Đồng Nai[/caption] Quy định quan trắc nước thải theo Luật Bảo vệ môi trường 2022 mới nhất Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng…
Read more
Thông-tư-02-2022-TT-BTNM
Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2017/NĐ-CP, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung…
Read more
Thong-Tu-10-2021-Bo-TN&MT
Thông tư 10/2021-TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành vào ngày 30/6/2021 nhằm Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. iLotusLand với mục đích chia sẻ thông tin về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác từ trạm quan trắc môi trường phát thải cũng như các quy định thống nhất…
Read more
Thông-tư-17-quy-dinh-quan-trac-nuoc-thai
Những quy định về quan trắc nước thải có trong Thông tư 17/2021-TT của Bộ tài nguyên Môi trường. Quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ nước biển). Với mục đích chia sẻ thông tin về giám sát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước đến với các công ty, doanh nghiệp đang trong lĩnh vực kinh doanh liên quan. Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác,…
Read more

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.