Skip to content
ilotusland-led-link-public

iLotusland for LED & Link Public

Dữ liệu được chia sẻ công khai dữ liệu và luôn được cập nhật liên tục
Liên hệ

Lợi ích sản phẩm

Giải pháp công khai dữ liệu sử dụng bảng đèn LED để hiển thị dữ liệu trước KCN.
Data-transparency

Minh bạch dữ liệu

Công khai các chỉ số giám sát tự động như AQI (Chỉ số chất lượng không khí) nhiều hơn nữa.
Attracting-investment

Thu hút đầu tư

Tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững cho doanh nghiệp.
Brand-promotion

Quảng bá thương hiệu

Giới thiệu hình ảnh, video, sự kiện của doanh nghiệp.
Digital-transformation

Chuyển đổi kỹ thuật số

Tiên phong định hình xây dựng Khu công nghiệp Eco-Smart 4.0.
Communication

Giao tiếp

Nâng cao nhận thức và thu hút cộng đồng tham gia vào các nỗ lực giám sát môi trường.

Các tính năng chính

Automatic-environmental-monitoring-data-publishing

Xuất bản dữ liệu quan trắc môi trường tự động

Công khai minh bạch dữ liệu quan trắc môi trường trên địa bàn trực tiếp từ các thiết bị đo.
Continuous-30-day-Environmental-Monitoring-Data-Publication

Công bố dữ liệu giám sát môi trường liên tục trong 30 ngày

Tùy chỉnh xuất dữ liệu hiển thị chuỗi dữ liệu quan trắc trong 30 ngày liên tục dưới dạng biểu đồ cột.
Attach-images-videos

Đính kèm hình ảnh, video

Trình chiếu hình ảnh, video, thông tin các chương trình, sự kiện của doanh nghiệp thu hút người xem và tạo sự quan tâm về các vấn đề khác nhau.
Periodic-Environmental-Monitoring-Results-Disclosure

Công bố định lỳ kết quả quan trắc môi trường

Giải pháp công bố kết quả quan trắc định kỳ bằng cách sử dụng bảng LED.
Publication-of-Air-Quality-Index-AQI-Data

Công khai giá trị chỉ số chất lượng không khí

Công khai các giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên khu vực. Ngưỡng cảnh báo màu sắc và giá trị AQI được thể hiện với màu tương ứng.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.