Skip to content
ilotusland-environment-portal

iLotusLand Environment Portal

Cầu nối giúp kết nối cộng đồng giám sát môi trường
Liên hệ

Lợi ích sản phẩm

Hỗ trợ người dân giám sát các chỉ số chất lượng môi trường và cũng được coi là cầu nối giữa cơ quan chính phủ và người dân.
air-quality-index-aqi-ilotusland-environment-portal

Chỉ số chất lượng không khí

Khuyến nghị và giám sát các chỉ số chất lượng không khí AQI
water-quality-index-wqi-ilotusland-environment-portal

Chỉ số chất lượng nước

Khuyến nghị và giám sát các chỉ số chất lượng nước WQI.
information-disclosure-ilotusland-environment-portal

Công bố thông tin

Công khai dữ liệu từ các thiết bị đo lường theo thời gian thực.
sharing-ilotusland-environment-portal

Chia sẻ

Chia sẻ và công khai thông tin môi trường cho người dân, thu hút đầu tư.

Các tính năng chính

Publication-of-Air-Quality-Index-AQI-Data

AQI/WQI

Thể hiện giá trị mới nhất của các chỉ số AQI/WQI. Hiển thị giá trị AQI/WQI mới nhất của tất cả các trạm và vị trí tương ứng của chúng trên bản đồ.
News-and-announcements

Tin tức và thông báo

Hiển thị giá trị của các chỉ số AQI/WQI và nhận thông tin cập nhật tin tức môi trường mới nhất.
supportair-quality-index-aqi-ilotusland-environment-portal

Hỗ trợ

Cung cấp sự hỗ trợ về thông tin liên quan đến sản phẩm và giải quyết các thắc mắc liên quan.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.