Skip to content

iLotusland for OEM

Thúc đẩy tăng trưởng và giúp tiết kiệm chi phí hơn
Liên hệ
iLotusland-for-OEM-mobile

Giải pháp dành cho OEM

Thúc đẩy tăng trưởng và giúp tiết kiệm chi phí hơn
decision

Nâng cao lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu dự án và bán hàng trong khu vực.

phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh

Tích hợp nhiều thiết bị đo lường và quản lý toàn bộ dữ liệu quan trắc môi trường trên một hệ thống duy nhất.

save-time

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực phát triển hệ thống quản lý và giám giát dữ liệu quan trắc môi trường lớn.

system

Quản lý và theo dõi dữ liệu quan trắc môi trường theo thời gian thực, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người dùng cuối.

Khách hàng của chúng tôi

Với 9+ năm kinh nghiệm, dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và giám sát dữ liệu môi trường thông qua công nghệ IoT. Chúng tôi đã cung cấp thành công các giải pháp quản lý dữ liệu môi trường theo thời gian thực một cách hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
KCN-Ho-Nai-logo

Use Case

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.