Skip to content

iLotusLand for Local Integrator

Thúc đẩy tăng trưởng và giúp tiết kiệm chi phí hơn
Liên hệ

Giải pháp dành cho Local Integrator

Thúc đẩy tăng trưởng và giúp tiết kiệm chi phí hơn
Increase sales

Gia tăng lợi thế bán hàng và ưu thế cạnh tranh với đối thủ cùng ngành.

phong-dieu-khien-so-tnmt-Quang-Ninh

Tích hợp nhiều thiết bị đo lường và quản lý toàn bộ dữ liệu quan trắc môi trường trên một hệ thống.

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực phát triển hệ thống quản lý và giám giát dữ liệu quan trắc môi trường lớn.

Quản lý và giám sát dữ liệu thời gian thực đáp ứng nhu cầu năng động của người dùng cuối.

Khách hàng của chúng tôi

Với 9+ năm kinh nghiệm, dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và giám sát dữ liệu môi trường thông qua công nghệ IoT. Chúng tôi đã cung cấp thành công các giải pháp quản lý dữ liệu môi trường theo thời gian thực một cách hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
logo-regent
Maahi
Rangooners-Logo
one-gas-master
PA Solutions Ukraine logo
NB Engineers-logo
PT-Bangun-Reksa-Envirotama-logo

Use Case

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.