Skip to content

The Integrated IoT Platform For Your Business

Quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường IoT theo thời gian thực và dựa vào dữ liệu đưa ra các quyết định thông minh
Liên hệ
why-ilotusland

Kết nối dữ liệu

Đa dạng kết nối dữ liệu và đồng bộ hóa
Datalogger

Data Logger

Sử dụng Datalogger ghi nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục bằng 4G / mạng Internet.

API

API

Khả năng tích hợp thông qua phương thức API, cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau có thể trao đổi và sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng.

Modbus

Modbus

Giao thức truyền thông Modbus cho phép các thiết bị và hệ thống có thể giao tiếp và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả.

Sản phẩm

Chuyển đổi nền tảng quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường IoT hiệu quả.

Khách hàng của chúng tôi

Với 9+ năm kinh nghiệm, dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và giám sát dữ liệu môi trường thông qua công nghệ IoT. Chúng tôi đã cung cấp thành công các giải pháp quản lý dữ liệu môi trường theo thời gian thực một cách hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp

Nhà máy

Các dự án tiêu biểu

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.