Tối ưu hóa dữ liệu của bạn theo thời gian thực
Chúng tôi hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định chuẩn xác bởi việc sử dụng hiệu quả dữ liệu với iLotusLand.
Giải pháp iLotusLand
iLotusLand là một nền tảng ứng dụng cho phép đơn vị của bạn kết nối một cách hiệu quả đến nhiều thiết bị IoT môi trường tại cùng thời điểm. Với khả năng xử lý dữ liệu hàng loạt theo thời gian thực, người dùng có thể có trải nghiệm một cách linh hoạt, cũng như thực hiện các phân tích phức tạp một cách nhanh chóng.
Các tính năng chính của iLotusLand
Kết nối tới tất cả các thiết bị giám sát.
Tích hợp dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định cho các thiết bị của bạn bằng iLotusLand dựa trên:
 • Một số cách thức truyền dữ liệu trong OT (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS, NMEA 0183, SDI-12, OPC-UA).
 • FlexSerial – có thể lập trình xử lý các giao thức nối tiếp bất thường. Thiết lập cấu hình từ xa, lập trình, chẩn đoán và nâng cấp phần cứng thông qua GPRS.
 • Một số cách thức truyền dữ liệu trong IoT (FTP/FTPS, HTTP/HTTPS, HTTP/2, MQTT, AMQP, Sigfox, LoRa, NB-IoT, Zigbee).
Thu thập dữ liệu IoT môi trường.
Chúng tôi thu thập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, điều này hỗ trợ:
 • Giám sát dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Dữ liệu của bạn được biểu diễn tại trang giám sát tổng quan hoặc các báo cáo.
 • Tính năng thông báo/ cảnh báo dựa vào giá trị dữ liệu. Từ đó hỗ trợ ra quyết định chính xác cho thiết bị của bạn.
Báo cáo
Phần mềm của chúng tôi có thể dễ dàng kết hợp dữ liệu thu thập được, dữ liệu được sử dụng hiệu quả với:
 • Trang giám sát tổng quan và các báo cáo.
 • Dữ liệu lịch sử.
 • Phân tích dữ liệu/ Phân tích dự đoán.
 • Chia sẻ với bất kỳ bên liên quan.
Dễ dàng điều khiển chỉ với một cú click.
Điều khiển từ xa các trạm quan trắc của bạn và thiết bị lấy mẫu với phần mềm iLotusLand của chúng tôi:
 • Khi có biến động giá trị thông số.
 • Thông báo về trạng thái hoạt động của các cảm biến.
Giám sát dữ liệu bằng Camera.
Phần mềm của chúng tôi có thể dễ dàng kết hợp dữ liệu thu thập được, điều này được sử dụng cho:
 • Giám sát dữ liệu với Camera là một trong các yêu cầu quản lý của các cơ quan chức năng.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn xác minh thông tin dữ liệu bằng giải pháp giám sát từ xa qua hình ảnh với Camera.
 • Hệ thống của chúng tôi có thể tự động phát hiện hầu hết tất cả các camera IP trên thị trường (99%) cũng như các thiết bị IoT tương thích để bạn có thể cấu hình hệ thống mới một cách nhanh chóng.
Tương tác thông tin hai chiều
Không chỉ đơn giản là phản hồi, iLotusLand cung cấp cho bạn phương thức giao tiếp thông tin nội bộ theo từng vấn đề, bao gồm cả các thông báo lỗi liên quan đến thiết bị.
Quản lý thanh toán
Sử dụng phân hệ Thanh toán của chúng tôi để tính phí cho khách hàng của bạn khi họ sử dụng dịch vụ của bạn:
 • Lập hóa đơn/ Thanh toán.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
Tại sao bạn chọn chúng tôi?

Kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến thành trở thành nguồn dữ liệu có thể theo dõi một cách tổng quan.

Mạng lưới rộng lớn với các đối tác trên toàn cầu, cùng nhau hợp tác một cách dễ dàng.​

Báo cáo có sẵn các mẫu điển hình dành cho nhiều ngành công nghiệp hoặc cụ thể trong lĩnh vực môi trường.

Phương thức triển khai
Hạ tầng khách hàng
Triển khai phần mềm iLotusLand trên máy chủ và hạ tầng của bạn.
Dịch vụ đám mây công cộng
Triển khai phần mềm iLotusLand trên hạ tầng điện toán đám mây của chúng tôi.
Dịch vụ đám mây riêng
Triển khai phần mềm iLotusLand trên hạ tầng điện toán đám mây của riêng bạn.
Các sản phẩm thuộc iLotusLand
iLotusLand dành cho cộng đồng
Chia sẻ thông tin về lĩnh vực môi trường và tương tác hai chiều trực tuyến.
iLotusLand phiên bản Desktop
Giám sát dữ liệu môi trường theo thời gian thực tại phòng điều khiển.
Phần mềm Quản lý nguồn thải
Quản lý và giám sát các nguồn thải khác nhau tại địa phương.
DataLogger
ENVIDATA-1801
Kết nối với tất cả các loại thiết bị tại hiện trường và truyền dữ liệu với nền tảng iLotusLand.
Bạn đang tìm kiếm một nền tảng IoT mạnh mẽ?