Skip to content
product-overview

The Integrated IoT Platform For Your Business

Quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường IoT theo thời gian thực và dựa vào dữ liệu đưa ra các quyết định thông minh
Liên hệ

Sản phẩm

ilotusland-for-environment

iLotusLand for Environment

Đồng bộ hóa việc giám sát và quản lý tất cả dữ liệu quan trắc môi trường theo thời gian thực trên cùng một hệ thống.
Collecting-data-icon

Thu thập dữ liệu

Camera-connecting-icon

Kết nối Camera

Control-remotely-icon

Điều khiển từ xa

Xem thêm
man-hinh-led-phan-mem-quan-ly-quan-trac-ilotusland

iLotusLand LED & Link Public

Giải pháp công khai dữ liệu môi trường bằng cách sử dụng bảng LED để hiển thị dữ liệu trước các KCN. Nó cung cấp tùy chọn xuất bản dữ liệu, được cập nhật liên tục và công khai.
real-time-data-updates-icon

Cập nhật dữ liệu liên tục

Collecting-data-icon

Minh bạch dữ liệu

easily-monitor-data-trends-icon

Theo dõi xu hướng dữ liệu

Xem thêm
iLotusland-Environment-Portal-phan-mem-quan-ly-quan-trac-ilotusland

iLotusLand Environment Portal

Hỗ trợ người dân giám sát các chỉ số chất lượng môi trường cũng được coi là cầu nối giữa cơ quan chính phủ và người dân.
air-quality-index-map-icon

Bản đồ chỉ số chất lượng không khí

recommendations-and-monitoring-indicators-icon

Khuyến nghị và chỉ số giám sát

Prediction-sharing-icon

Dự đoán & Chia sẻ

Xem thêm
ilotusland-for-document

iLotusLand for Document

Cung cấp các giải pháp tập trung để quản lý và lưu trữ dữ liệu hiệu quả.
centralized-management-of-data-and-documents-icon

Quản lý tập trung dữ liệu, tài liệu

investors-customer-support-icon

Hỗ trợ khách hàng của nhà đầu tư

charge-for-electricity-water-and-utility-service-icon

Tính phí dịch vụ điện, nước, tiện ích

Xem thêm

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.