KHU CÔNG NGHIỆP

Thúc đẩy hiệu suất
cho khách hàng của chúng tôi

Số hóa Khu công nghiệp

Thu hút nhà đầu tư và bất động sản cho thuê

Tối ưu nguồn lực trong quản lý vận hành

INDUSTRIAL PARK

To drive better performance
to our customers

Industrial park digitization

Attract investment and real estate rental

Optimizing resources in management & operation

Khu công nghiệp

Thu thập dữ liệu

🎯 Kết nối dữ liệu tự động qua giao thức FTP đáp ứng đầy đủ các Thông tư của Bộ Tài nguyên & Môi trường

🎯 Kết nối tương thích với 99% địa chỉ IP camera với hệ thống phần mềm

🎯 Quản lý dữ liệu quan trắc và Giám sát định kỳ

Báo cáo & Phân tích

🎯 Lập báo cáo tổng hợp và trung bình theo giờ - ngày

🎯 So sánh sự biến thiên giữa các chỉ tiêu, các thông số theo mốc thời gian cụ thể

Lưu trữ

🎯 Tính năng lưu trữ tài liệu và đồng bộ trên các phiên bản như Google Drive/One Drive

🎯 Lưu trữ các vấn đề sự cố và tương tác nội bộ trên nền tảng

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Giải pháp cho Khu công nghiệp Sinh thái

01 | Waste Water Monitoring System

02 | Waste Water Treatment Plan

03 | Drinking Water Monitoring System

04 | River Water Monitoring System

05 | iLotusland for Documents

06 | iLotusland for Utility

07 | AQMs Monitoring System

08 | Weather Monitoring System

01 | CEMs Monitoring System

02 | Waste Water Monitoring System

01 | For Environment Web LED

02 | For Environment Web Public

01 | iLotusland for Customer

02 | iLotusland for Documents

01 | The infrastructure

02 | iLotusland Care

KẾT QUẢ

Case Study