Chính sách bảo mật

iLotusLand luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. iLotusLand cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. iLotusLand đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý khách hàng những trải tốt nhất tại sản phẩm của chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  • Để đăng ký sử dụng các dịch vụ phần mềm của iLotusLand, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp iLotusLand xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp iLotusLand có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của iLotusLand.
  • Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý khách hành có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho iLotusLand khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua các sản phẩm, dịch vụ của iLotusLand.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

iLotusLand cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

  • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà iLotusLand cung cấp cho khách hàng.
  • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
  • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

iLotusLand cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để iLotusLand cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của iLotusLand.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin

Địa chỉ của iLotusLand là: Công ty CP iLotusLand Việt Nam, 9A đường số 6, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • iLotusLand cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
  • iLotusLand cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.