ENVIROMENTAL MONITORING

POWER GENERATION CORPORATION 3

Xuất phát từ nhu cầu riêng cùng xu hướng chung của thị trường, các doanh nghiệp tại Việt Nam bắt đầu tăng tốc trong cuộc đua chuyển đổi số. Đối mặt với các bài toán khó trong công tác quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường và điều hành các nhà máy điện,… Tổng Công ty Phát điện 3 đã có lời giải mang tên iLotusLand và cảm nhận được những giá trị tích cực.

Là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 luôn nỗ lực về mọi mặt từ hoạt động sản xuất – kinh doanh tới công tác bảo vệ môi trường, xứng đáng thương hiệu phát triển bền vững và đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.  

Các nhà máy điện thuộc Tổng công ty đều thực hiện chương trình giám sát đặc biệt, nhất là các chỉ số liên quan đến môi trường như bụi, khói thải, nước thải tự động trước khi thải ra môi trường. Nhiều trạm quan trắc môi trường tự động đã được lắp đặt đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam để giám sát quá trình xả thải đối với hoạt động sản xuất. Hiện nay, Tổng công ty phát điện 3 đang giám sát 20 trạm quan trắc bao gồm:

  • 14 trạm nước thải.
  • 6 trạm khí thải.
Vững vàng vượt qua thách thức với iLotusLand
  • Các nhà máy nhiệt điện đều đã và đang triển khai lắp đặt các bảng điện tử hiển thị công khai số liệu quan trắc tự động khí thải, nước thải một cách minh bạch cho cộng đồng dân cư theo dõi, giám sát.
  • Giám sát dữ liệu tức thời cùng lúc từ 2 nguồn khác nhau: dữ liệu công suất (truyền từ SQL Sever) và các thông số môi trường (truyền từ Datalogger).
  • Tín hiệu giám sát môi trường được quan trắc online và truyền về các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương đầy đủ theo quy định với giao thức FTP theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.
  • Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành với sự cách thức giám sát trực tuyến hiệu quảcảnh báo tự động hỗ trợ kịp thời khi có sự cố liên quan đến dữ liệu và thiết bị.
  • Vấn đề quản lý tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy điện thuộc Tổng công ty luôn được chú trọng và kiểm soát tốt.
  • Tích hợp camera giám sát trạm quan trắc ngay trên phần mềm đảm bảo phản ánh chính xác, khách quan, minh bạch các thông số và công tác quản lý.

Với công cuộc ứng dụng công nghệ 4.0 ứng dụng mọi lúc mọi nơi, iLotusLand giúp cán bộ nhân viên thao tác dễ dàng và sử dụng đúng mục đích mong muốn một cách dễ dàng, và thân thiện.

Kết quả iLotusLand đem lại cho khách hàng

Một điểm nhấn của doanh nghiệp này chính là việc sở hữu đội ngũ nhân sự có tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả. Việc kết hợp iLotusLand giải quyết một cách thuận lợi các vấn đề ở khía cạnh giám sát, quản lý, điều hành,… các hoạt động này trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, với iLotusLand việc quản lý tro, xỉ tại các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn, kiểm soát. Từ đó, đẩy mạnh tiêu thụ sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, làm vật liệu san lắp..

 

Chia sẻ thêm về những giá trị mà iLotusLand mang lại, anh Ngô Duy Trường cho biết ‘’Từ khi đưa vào sử dụng phần mềm iLotusLand, công tác quản lý môi trường của các nhà máy điện được thuận lợi hơn; việc kiểm soát chất lượng môi trường được thường xuyên, liên tục song song với quá trình vận hành sản xuất điện của các nhà máy điện. Qua đó, hỗ trợ công tác tham mưu, quản lý, điều hành, chỉ đạo của Tổng Công ty về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị được xuyên suốt và kịp thời; chủ động theo dõi, giám sát hệ thống thu thập số liệu và truyền tín hiện quan trắc môi trường online các thông số về khí thải, nước thải và nước làm mát hiện hữu của các nhà máy nhiệt điện về Tổng Công ty; thiết lập kênh thông tin độc lập để có cơ sở đối chứng với ý kiến của cơ quan quản lý môi trường địa phương về chất lượng môi trường tại nhà máy.’’

Hiện tại, công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào việc đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ quản lý và kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin,… nhằm đưa năng suất lao động của Tổng Công ty vào top đầu của khu vực Đông Nam Á.

iLotusLand đã góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

Anh Ngô Duy Trường

Tổ trưởng Ban An Toàn – Tổng Công ty Phát điện 3.

What will you get?

Understanding all relevant data — and the relationships between them — is important.
iLotusLand allows teams to seamlessly correlate and visualize all of your data.
Collecting Data
Allows to effectively connect to multiple environmental IoT devices at the same time.
Connect Camera
Video feeds (camera) are often a regulatory requirement by the authorities. 
Communication
Workflow of communication on each of the issues, including hardware-related error messages.
Control Remotely
You can remotely control peripherals, monitoring stations and samplers.
Reports & Dashboard
Combining data from various separate devices, collected data can be easily combined
Billing Management
Bulk and ad hoc utility billing operations, manage customers’ contracts and IoT cash flow.

Try iLotusLand

We would love to work with you.