Skip to content

Công ty CP Môi Trường Thuận Thành

Tháng Mười Một 27, 2023

Giới thiệu Doanh nghiệp Thuận Thành

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNH

Tên tiếng anh: THUAN THANH ENVIRONMENT JOIN STOCK COMPANY

Tên viết tắt: Thuan Thanh EJS CO

Website: https://thuanthanhenco.com/

CTy CP Môi trường Thuận Thành là đơn vị hàng đầu tại Miền Bắc được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực:

–       Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt.
–       Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.
–       Kinh doanh phế liệu và sản phẩm sau tái chế.
–       Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.
–       Dịch vụ tư vấn môi trường.

Với định hướng hoạt động và tầm nhìn chiến lược, CTY Môi trường Thuận Thành không ngừng đổi mới phương tiện, thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, luôn chủ động và tiên phong đi đầu trong việc áp dụng mô hình mới, sử dụng các công nghệ hiện đại, có giải pháp tích cực nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.