Skip to content

SCG Việt Nam

Tháng Tám 10, 2023

Tổng quan SCG

SCG là tập đoàn kinh doanh hàng đầu hoạt động trong hơn một thế kỷ qua theo nguyên tắc phát triển bền vững và quản trị minh bạch từ năm 1913. Tầm nhìn của SCG là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực, tập trung vào đổi mới sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng, cùng với việc khuyến khích phát triển bền vững cho các xã hội và cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động

toa-nha-scg-viet-nam

Hành trình phát triển

  • 1992: Bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với 3 lĩnh vực chính: Xi măng – Vật liệu xây dựng, Bao bì, Hóa chất.
  • 2000 – 2010: Mở rộng đầu tư, phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực Xi măng – Vật liệu xây dựng.
  • 2011 – nay: Tập trung vào phát triển bền vững, chú trọng vào trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam

  • Tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường: SCG là một trong những nhà cung cấp xi măng, vật liệu xây dựng, bao bì và hóa chất hàng đầu Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
  • Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): SCG đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam, góp phần thu hút FDI và thúc đẩy phát triển kinh tế.
  • Tạo việc làm: SCG tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động Việt Nam, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.
  • Chuyển giao công nghệ: SCG áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
  • Hỗ trợ cộng đồng: SCG thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng cộng đồng và phát triển xã hội.

SCG là một doanh nghiệp uy tín, có trách nhiệm và đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững, SCG cam kết tiếp tục đầu tư, phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

—————————————–
🌏 𝗶𝗟𝗼𝘁𝘂𝘀𝗟𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗘𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 🌏
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: [email protected]
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: +84 909 403 778
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.ilotusland.com

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.