Skip to content

Tổng công ty Khoáng sản TKV

Tháng Tư 5, 2024

Sau 10 năm đổi mới (từ 1986), Đảng và Chính phủ Việt Nam đã đề ra chính sách thành lập các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình tích tụ vốn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và chuẩn bị tốt cho hội nhập quốc tế. Theo hướng đó, vào ngày 27/10/1995, theo Quyết định số 1118/QĐ – TCCBĐT của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công thương), Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam được thành lập bằng việc sáp nhập giữa Tổng công ty Khoáng sản Quý hiếm Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Khoáng sản.

tong-cong-ty-khoang-san-tkv
tong-cong-ty-khoang-san-tkv

Tổng công ty Khoáng sản TKV

Vào ngày 18/02/2003, theo quyết định của Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Đá quý và Vàng đã được sáp nhập vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. Ngày 26/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 345/QĐ – TTg về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, trong đó Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trở thành công ty con của Tập đoàn và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Vào ngày 15/06/2010, Bộ Công thương đã có Quyết định 3169/QĐ – BCT chuyển đổi Tổng công ty Khoáng sản – TKV sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên và đổi tên thành Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.

Vào ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin, từ đó, từ ngày 06/10/2015, Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và có tên mới là Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP, với các thông tin chính sau:

  • Tên Tiếng Việt: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP
  • Tên rút gọn: Tổng công ty Khoáng sản – TKV
  • Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN – MINERALS HOLDING CORPORATION
  • Tên viết tắt: VIMICO
  • Địa chỉ: Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 024.62876666; Fax: 024.62883333
  • Website: https://vimico.vn/

—————————————–
🌏 𝗶𝗟𝗼𝘁𝘂𝘀𝗟𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗘𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 🌏
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: [email protected]
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: +84 909 403 778
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.ilotusland.com

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.