Skip to content

Vietnam Rubber Group

Tháng Tám 10, 2023

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group) là Tập đoàn kinh tế nhà nước, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

Phạm vi kinh doanh đa ngành, trong đó trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt, khai thác, sản xuất, kinh doanh với khoa học công nghệ, đào tạo; làm nòng cốt thúc đẩy ngành công nghiệp cao su Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế.

Vietnam Rubber Group
Vietnam Rubber Group

Lịch sử thành lập

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 30/03/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 38/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Các ngành nghề kinh doanh 

 • Công nghiệp cao su:
  • Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su
  • Sản xuất, mua bán sản phẩm công nghiệp, cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su
  • Trồng rừng và sản xuất, mua, bán các sản phẩm nguyên liệu (mủ cao su), gỗ thành phẩm
 • Công nghiệp điện:
  • Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy thủy điện, nhiệt điện
  • bán điện cho các hộ kinh doanh và tiêu dùng theo quy định của pháp luật
 • Nông nghiệp:
  • Chăn nuôi gia súc, trồng các loại cây công nghiệp, chế biến nông sản
 • Cơ khí – Xây dựng:
  • Đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác
  • Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng
  • Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không hoạt động dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản)
 • Dịch vụ khác:
  • Quản lý, khai thác cảng biển. Kinh doanh vận tải hàng đường bộ, đường thủy nội địa. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ giám định thương mại
  • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế.
  • Đo đạc bản đồ. Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán)
  • Khai thác, cung cấp nước sạch. Xử lý nước thải
  • Tư vấn khoa học – công nghệ tin học
 • Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
Công nhân của tập đoàn Cao su Việt Nam
Công nhân của tập đoàn Cao su Việt Nam

Cơ cấu tổ chức

Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty nhà nước; được Nhà nước giao đất để thống nhất quản lý và bố trí diện tích sản xuất, kinh doanh cao su cho các công ty con; có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua quản lý quỹ đất, vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; trực tiếp kinh doanh và bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của pháp luật;

Các tổng công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con:

 • Tổng công ty Cao su Đồng Nai.
 • Tổng công ty Công nghiệp cao su.
 • Tổng công ty Cao su Việt Lào.

Công ty con do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

 • Công ty Cao su Dầu Tiếng.
 • Công ty TNHH 1TV Tài chính cao su.

Các công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

 • Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình
 • Công ty Cao su Bà Rịa
 • Công ty Cao su Phước Hòa
 • Công ty Cao su Bình Long
 • Công ty Cao su Lộc Ninh
 • Công ty Cao su Đồng Phú
 • Công ty Cao su Phú Riềng,…

Thông tin liên hệ: 
Email: [email protected]
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.