NHÀ MÁY FDI

Chuyển đổi số hướng đến
Nhà máy thông minh

Theo tiêu chuẩn ESG dành cho nhà máy

Hướng đến phát triển bền vững

Số hóa hệ thống quản lý Điện, Nước, và Tiện ích

FDI FACTORY

Digital transformation towards
Smart Factory

Comply with ESG Standards for factories

Towards sustainable development

Digitizing the management system of Electricity, Water, and Utilities

Nhà máy

Thu thập dữ liệu

🎯 Kết nối dữ liệu tự động qua giao thức FTP đáp ứng đầy đủ các Thông tư của Bộ Tài nguyên & Môi trường

🎯 Kết nối tương thích với 99% địa chỉ IP camera với hệ thống phần mềm

🎯 Quản lý dữ liệu quan trắc và Giám sát định kỳ

Báo cáo & Phân tích

🎯 Lập báo cáo tổng hợp và trung bình theo giờ - ngày

🎯 So sánh sự biến thiên giữa các chỉ tiêu, các thông số theo mốc thời gian cụ thể

Lưu trữ

🎯 Tính năng lưu trữ tài liệu và đồng bộ trên các phiên bản như Google Drive/One Drive

🎯 Lưu trữ các vấn đề sự cố và tương tác nội bộ trên nền tảng

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Giải pháp cho Nhà máy FDI

01 | Wastewater Monitoring System

02 | Drinking Water Monitoring System

01 | Wastewater Monitoring System

02 | CEMs Monitoring System

01 | Wastewater Monitoring System

02 | Drinking Water Monitoring System

03 | iLotusLand for Environment – Web LED

01 | Wastewater Monitoring System

02 | Drinking Water Monitoring System

03 | iLotusLand for Environment – Web LED

01 | iLotusland for SCADA Distribution Network Monitoring System

01 | The infrastructure & Information Technology

02 | iLotusland Care

KẾT QUẢ

Case Study