Skip to content

iLotusLand | EnviData 1801 Datalogger

Tháng Năm 15, 2024

Đăng ký

Điền thông tin của bãn để tải brochure miễn phí

Tải brochure

Hình ảnh EnviData 1801 Datalogger

 

iLotusLand-EnviData-1801-Datalogger
EnviData 1801 Datalogger

Hệ thống có khả năng tiếp nhận, ghi nhận và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường bằng cách kết nối trực tiếp với các thiết bị đo, phân tích, điều khiển và hệ thống lấy mẫu tự động (nếu có).

  1. Dữ liệu được truyền qua giao thức FTP, FTP hoặc sFTP.
  2. Dữ liệu được truyền theo thời gian thực, với độ trễ tối đa là 5 phút.
  3. Cho phép nhận tín hiệu điều khiển việc lấy mẫu tự động từ xa (nếu có) và lấy dữ liệu khi yêu cầu.
Xem thêm các dự án: KCN Quốc tế Protrade Bình Dương
Khu công nghiệp Thành Thành Công
Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh

 

Đăng ký

Điền thông tin của bãn để tải brochure miễn phí

Tải brochure

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.