Skip to content

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương

Tháng Tám 17, 2018

Bình Dương, một tỉnh ở miền Nam Việt Nam, nổi tiếng là một trung tâm công nghiệp sôi động với hơn 30 khu công nghiệp, sở hữu 12.670 ha với hàng trăm nhà máy đang hoạt động. Bức tranh sôi động này là nơi tập trung đa dạng các ngành công nghiệp, bao gồm dệt may, điện tử, chế biến gỗ, sản xuất thực phẩm,… đưa tỉnh trở thành một trong những đơn vị đóng góp hàng đầu vào GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó cũng là những thách thức lớn trong việc bảo vệ môi trường.

Bình Dương nhận thức rõ những thách thức về môi trường và đang thực hiện các bước để giải quyết chúng. Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Dương là cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ Sở TNMT Bình Dương

 • Quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, biển và hải đảo;
 • Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;
 • Quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ, địa chính;
 • Khảo sát, lập bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề;
 • Thanh tra về tài nguyên và môi trường;
 • Công tác thi đua, khen thưởng;
 • Các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
trung-tam-dieu-khien-quan-trac-moi-truong-so-tnmt-binh-duong
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Số 6, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: (0274) 3822 572
 • Fax: (0274) 3822 557
 • Website: https://stnmt.binhduong.gov.vn/

Sở TNMT Bình Dương có 17 phòng, ban chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc.

Sở TNMT Bình Dương đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.