Skip to content

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Trà Vinh

Tháng Mười Hai 17, 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản; Tài nguyên môi trường; Đo đạc và bản đồ; Biến đổi khí hậu; Viễn thám; Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; Phòng, chống suy thoái môi trường, ô nhiễm, sự cố môi trường; Bảo vệ môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Quản lý nhà nước về các dịch vụ môi trường; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

EN-So-TNMT-Tra-Vinh (1)
Sở TNMT Trà Vinh

Môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển và ven biển. Tuy nhiên, tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, đó là:

Ô nhiễm môi trường đất: Tình trạng ô nhiễm môi trường đất do sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật quá mức, chất thải từ chăn nuôi, chất thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… đang diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng đất, sức khỏe con người và môi trường.
Ô nhiễm môi trường nước: Tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm do xả thải từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, khu đô thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… đang diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Ô nhiễm môi trường không khí: Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… đang diễn ra ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Ô nhiễm môi trường biển và ven biển: Tình trạng ô nhiễm môi trường biển và ven biển do xả thải từ các tàu thuyền, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ven biển, rác thải sinh hoạt… đang diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và sức khỏe con người.

Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã cùng Việt An Enviro lắp đặt 25 trạm quan trắc, thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã xây dựng và triển khai thực hiện 25 mạng lưới quan trắc môi trường, bao gồm:

– Mạng lưới quan trắc môi trường nước mặt: 18 trạm quan trắc, với 12 chỉ tiêu quan trắc (COD, DO, pH, TSS, Temp, Conductivity, Amoni, Nitrate, Oil in water, Level, Salinity, Phosphate)
– Mạng lưới quan trắc môi trường nước ngầm: 6 điểm quan trắc, với 2 chỉ tiêu quan trắc. (Level, Flow)
– Mạng lưới quan trắc môi trường không khí xung quanh: 1 điểm quan trắc, với 16 chỉ tiêu quan trắc. (Nox, SO2, O3, NO2, NO, CO, PM10, PM2.5, Humidity, Wind Direction, Wind Speed, Radiation, Temp, Dust, Pressure, Precipitation)

tram-quan-trac-khong-khi-xung-quan-tinh-Tra-Vinh@2x-100
Trạm quan trắc không khí xung quanh tại tỉnh Trà Vinh do Việt An Enviro lắp đặt

Để quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở TNMT Trà Vinh đã triển khai phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc iLotusLand. Phần mềm đáp ứng nhu cầu giám sát tập trung và công khai số liệu của Sở TNMT tỉnh Trà Vinh đề ra, iLotusLand đã đưa ra bộ giải pháp iLotusLand dành cho môi trường nước mặt, nước biển, và màn hình LED hiển thị các thông số đo được. Bộ giải pháp này được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu giám sát trực tuyến, thu thập dữ liệu và hiển thị báo cáo, cụ thể như sau:

  • Tích hợp tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu nhập tay, dữ liệu tức thời thu thập từ các cảm biến và dữ liệu hình ảnh từ máy quay.
  • Dữ liệu thu thập được hiển thị trên phần mềm dưới dạng bảng hoặc biểu đồ riêng biệt cho từng tham số của đơn vị phát thải theo thời gian trung bình.
  • Tính năng thông báo giúp khoảng cách vật lý không còn là vấn đề, mọi vấn đề đều được thông báo nhanh chóng bằng hình ảnh và âm thanh.
  • Chia sẻ dữ liệu công khai thông qua màn hình LED: hiển thị thông số chất lượng môi trường nước mặt ở khu vực các nhà máy.
iLotusland-LED-cong-khai-du-lieu-quan-trac-tinh-Tra-Vinh@2x-100
Bảng LED công khai dữ liệu đến người dân Trà Vinh

Xem thêm dự án: Sở TNMT Trà Vinh triển khai phần mềm quản lý quan trắc nước mặt, nước ngần và không khí xung quanh


Thông tin liên hệ: 
Email: [email protected]
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.