Skip to content

PT Bangun Reksa Envirotama

Tháng Năm 28, 2024

PT Bangun Reksa Envirotama hoạt động kinh doanh lĩnh vực môi trường, cung cấp các giải pháp xử lý nước thải, Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước thải, Hệ thống Giám sát Chất lượng Không Khí (AQMS), và Dịch vụ Bảo dưỡng & Hiệu chuẩn CEMS.

Dịch vụ của PT Bangun Reksa Envirotama

1/ Giải pháp xử lý nước thải

Sự thành công của BRE đến từ sự chuẩn bị tỉ mỉ và kế hoạch chi tiết. Được hỗ trợ hỗ trợ bởi các chuyên gia tận tâm và chuyên nghiệp.

pt-bangun-reksa-envirotama

2/ Hệ thống giám sát chất lượng nước thải

Sử dụng công cụ đo lường các thông số chất lượng nước thải và mức xả thải. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục và được kết nối mạng để đo lường và báo cáo một cách hiệu quả.

3/ Hệ thống hiám sát chất lượng Không khí (AQMS)

Tương tự như Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Thải, AQMS được sử dụng để đo lường các tham số chất lượng không khí thông qua phương tiện đo lường tự động, liên tục và kết nối mạng.

4/ Dịch vụ bảo dưỡng & Hiệu chuẩn CEMS

Thực hiện các hoạt động bảo dưỡng đều đặn và giám sát cho dữ liệu thu thập bởi Hệ Thống Tự Động Thải Emission Liên Tục (CEMS). Dịch vụ bao gồm cả các hệ thống do BRE cung cấp và những hệ thống được lắp đặt bởi các nhà sản xuất khác.

pt-bangun-reksa-envirotama-CEMS-maintenance-calibration-test

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.