Skip to content

Khách hàng Cloud là gì ?

Tháng Tám 18, 2023

Là những đối tượng khách hàng thuê hạ tầng + dịch vụ ( phần cứng + phần mềm ) của CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM cho mục đích sử dụng giám sát, theo dõi, báo cáo dữ liệu quan trắc tự động theo thông tư BTNMT.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.