Skip to content

Khách hàng On Premise là gì ?

Tháng Tám 18, 2023

Là những đối tượng khách hàng sử dụng phần mềm của CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM cho mục đích sử dụng giám sát, theo dõi, báo cáo dữ liệu quan trắc tự động theo thông tư BTNMT. Tuy nhiên hạ tầng phần cứng là của khách hàng tự cung cấp.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.