Skip to content

Khi tạo mới một loại trạm, làm thế nào để tạo biểu tượng?

Tháng Chín 18, 2023

💡 Các bước tạo biểu tượng mới cho một loại trạm:

Bước 1: Vào menu Cấu hình → chọn Loại trạm → lựa chọn Tạo mới.

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Bước 2: Chọn ô Biểu tượng → chọn ‘’+’’ để tải mới hình ảnh hoặc chọn cái hình ảnh gợi ý.

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Bước 3: Tùy chỉnh màu sắc cho biểu tượng.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.