Skip to content

Làm sao để hiển thị tên loại trạm ở nhiều ngôn ngữ khác nhau?

Tháng Chín 18, 2023

💡 Bước 1: Truy cập menu Cấu hình →  Chọn Loại trạm → Mục Sửa;

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Bước 2: Chọn biểu tượng ngôn ngữ tại trường tên.

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Bước 3: Thay đổi hiển thị tên ở  3 ngôn ngữ là Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đài Loan.

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Bước 4: Lưu thay đổi.

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.