Skip to content

Cách thức thay đổi mật khẩu tài khoản trên App mobile ?

Tháng Tám 22, 2023

Các bước thay đổi mật khẩu tài khoản:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản → chọn mục Mở rộng.

Bước 2: Chọn Cài đặt

thay-doi-mat-khau-ilotusland-b2

Bước 3: Chọn Thay đổi mật khẩu.

thay-doi-mat-khau-ilotusland-b3

Bước 4: Tiến hành thay đổi bằng cách nhập thông tin mật khẩu mới và mật khẩu cũ.

thay-doi-mat-khau-ilotusland

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.