Skip to content

Làm thế nào để tạo mới một thông số quan trắc?

Posted on Tháng Chín 18, 2023

💡 Sau khi đăng nhập, người dùng vào menu Cấu hình → chọn Thông số quan trắc → lựa chọn Tạo mới.

Các bước tạo mới chỉ tiêu quan trắc:

Bước 1: Nhập mã thông số.

Bước 2: Nhập tên thông số.

Bước 3: Nhập đơn vị (không bắt buộc).

Bước 4: Nhập số thứ tự cho thông số trong danh sách tất cả các thông số.

Bước 5: Ấn Lưu để kết thúc thao tác tạo mới.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.