Skip to content

Làm thế nào để trích xuất báo cáo tỷ lệ vượt ngưỡng của trạm quan trắc trong một khoảng thời gian?

Tháng Chín 18, 2023

💡 Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn các điều kiện lọc;

Bước 2: Ấn Tìm kiếm;

Bước 3: Ấn Xuất dữ liệu Excel

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.