Skip to content

Tại trang chủ – giám sát hệ thống, giám sát dữ liệu tổng quan như thế nào?

Tháng Tám 18, 2023

Giám sát tổng quan số lượng trạm thống kê theo tình trạng dữ liệu.

Giam-sat-tong-quan-so-luong-tram-thong-ke-theo-tinh-trang-du-lieu
Giám sát tổng quan số lượng trạm thống kê theo tình trạng dữ liệu

Chú thích:

  1. Tổng số trạm thống kê theo tình trạng dữ liệu tương ứng (4 trạng thái).
  2. Tổng số trạm thống kê theo từng loại trạm tương ứng với tình trạng dữ liệu.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.