TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIÁM SÁT NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC BIỂN XUNG QUANH

Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh ven biển nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có đường bở biển dài 65km và giáp với hai cửa ngõ giao thương quốc tế Cung Hâu và Định An. Vị trí địa lí chiến lược cùng với lợi thế về tài nguyên biển đã đem lại cho tỉnh Trà Vinh những tiềm năng để trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để khai thác hợp lý tiềm năng và đảm bảo sự phát triển bền vững của địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ tài nguyên biển, thể hiện qua các chiến lược bảo vệ môi trường và kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ công tác bảo tồn tài nguyên là một trong những ưu tiên của Sở.

Hiện trạng

Loại

Giá trị

Phần mềm sử dụng

iLotusLand On Premise

Số trạm quan trắc

 5

Thách thức

Do nhu cầu cấp thiết từ phía Sở TNMT tỉnh Trà Vinh, phía đội ngũ lắp đặt và cấu hình thiết bị “phải” chạy đua với thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo dự án hoàn thiện đúng với chỉ tiêu và tiêu chuẩn đề ra khi đưa vào sử dụng.

Có thể nói đây là thách thức duy nhất trong dự án này. Bên cạnh đó, Sở TNMT tỉnh Trà Vinh cũng đã hỗ trợ nhiệt tình về nguồn lực và nhân sự để giúp dự án hoàn thiện đúng tiến độ.

Giải pháp

Để đáp ứng nhu cầu giám sát tập trung và công khai số liệu của Sở TNMT tỉnh Trà Vinh đề ra, iLotusLand đã đưa ra bộ giải pháp iLotusLand dành cho môi trường nước mặt, nước biển, và màn hình LED hiển thị các thông số đo được. Bộ giải pháp này được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu giám sát trực tuyến, thu thập dữ liệu và hiển thị báo cáo, cụ thể như sau:

  • Tích hợp tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu nhập tay, dữ liệu tức thời thu thập từ các cảm biến và dữ liệu hình ảnh từ máy quay.

  • Dữ liệu thu thập được hiển thị trên phần mềm dưới dạng bảng hoặc biểu đồ riêng biệt cho từng tham số của đơn vị phát thải theo thời gian trung bình.

  • Tính năng thông báo giúp khoảng cách vật lý không còn là vấn đề, mọi vấn đề đều được thông báo nhanh chóng bằng hình ảnh và âm thanh.

  • Chia sẻ dữ liệu công khai thông qua màn hình LED: hiển thị thông số chất lượng môi trường nước mặt ở khu vực các nhà máy.
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP triển khai phần mềm giám sát chất lượng nước thải & khí thải iLotusLand

Lợi ích

Thông qua triển khai dự án iLotusLand for LED từ dữ liệu của phần mềm iLotusLand, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những lợi ích trước mắt như sau:

  • Tiết kiệm thời gian và nhân lực trong công tác giám sát môi trường: phía vận hành và ban lãnh đạo có thể nắm bắt được tình tình thực tế nhanh nhất để xử lý kịp thời khi các chỉ số biến động, góp phần cải thiện và tối ưu hóa mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh

  • Dự án đèn LED đã giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt được tình hình chất lượng nước và không khí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, góp phần làm minh bạch số liệu môi trường
  • Hoạt động giám sát không bị gián đoạn với cả nền tảng web và di động, theo dõi dữ liệu mọi lúc, mọi nơi. Các đơn vị doanh nghiệp có lượng khí thải vượt quy định sẽ bị xử phạt tương ứng, từ đó giảm dần các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến môi trường

  • Bên cạnh những giải pháp theo dõi dữ liệu môi trường tự động theo thời gian thực, iLotusLand đi kèm những tính năng cảnh báo, hỗ trợ phía nhân viên phòng an toàn môi trường chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố xảy ra. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong nâng cao chất lượng xả thải, giúp ích cho doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Triển khai và đào tạo​

What will you get?

Understanding all relevant data — and the relationships between them — is important.
iLotusLand allows teams to seamlessly correlate and visualize all of your data.
Collecting Data
Allows to effectively connect to multiple environmental IoT devices at the same time.
Connect Camera
Video feeds (camera) are often a regulatory requirement by the authorities. 
Communication
Workflow of communication on each of the issues, including hardware-related error messages.
Control Remotely
You can remotely control peripherals, monitoring stations and samplers.
Reports & Dashboard
Combining data from various separate devices, collected data can be easily combined
Billing Management
Bulk and ad hoc utility billing operations, manage customers’ contracts and IoT cash flow.

Try iLotusLand

We would love to work with you.