Skip to content

Primary

huong-dan-su-dung-phan-mem-quan-ly-quan-trac-khi-thai-vicem-Phu-Huu-1
Trạm Nghiền Phú Hữu thuộc Vicem Hà Tiên là 1 trong 3 trạm nghiền Xi măng của Xi măng Hà Tiên (gồm trạm nghiền Phú Hữu - TP.HCM, Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa và Long An - tỉnh Long An) với tổng công suất Xi măng Hà Tiên là hơn 4,6 triệu tấn clinker và 7,5 triệu tấn Xi măng/năm. Đây cũng là nhà sản xuất Xi măng lớn nhất miền Nam hiện nay. Trạm Nghiền Phú Hữu đóng góp đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng của khu vực. [caption id="attachment_3706" align="aligncenter"…
Read more
csvc-china-steel
In the context of increasingly urgent climate change and environmental pollution, protecting the environment is a shared responsibility of every business and individual. Recognizing this, China Steel & Nippon Steel Vietnam (CSVC) has implemented the iLotusLand wastewater monitoring software in its steel production activities, contributing to the protection of water sources and ecosystems. This article will provide an overview of CSVC's efforts in applying technology to effectively manage wastewater, aiming for a green, clean, and beautiful environment.
Read more
khu-lien-hiep-gang-thep-cao-bang-su-dung-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland
With an annual production and extraction capacity of hundreds of thousands of tons of steel, Cao Bằng Steel Plant positions itself at the forefront of environmental protection efforts. The commitment is to strictly adhere to environmental protection requirements, ensuring rigorous compliance with emission standards. In pursuit of this goal, Cao Bằng Steel Plant has implemented an automated emission monitoring system and utilizes the iLotusLand monitoring management software. This enables them to efficiently manage and monitor the quality of air emissions into the environment.
Read more
Trien-khai-phan-mem-giam-sat-du-lieu-quan-trac-khi-thai-tai-nha-may-Posco-Viet-Nam
POSCO - a leading steel industry brand from South Korea, has a significant presence in Vietnam's steel industry. The steel industry is one of the energy-intensive and high-emission sectors, must accelerate the transition to green production and reduce emissions to increase exports to the EU, aiming for the long-term Net Zero goal. However, it is not easy for companies to meet these requirements. According to Enerteam, the average emission level in Vietnam's steel industry is 2.51 tons of CO2 per ton of crude steel, while the global average is 1.85 tons of CO2 per ton of crude steel.
Read more
cty-cp-xi-mang-vicem-ha-tien
Để đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường và tiêu chuẩn mới nhất, Công ty VICEM Hà Tiên đã chọn sử dụng phần mềm quan trắc khí thải iLotusLand for Environment - On Premise của iLotusLand Việt Nam. Phần mềm này giúp quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc khí thải từ nguồn khí thải của nhà máy xi măng một cách hiệu quả, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và sứ mệnh bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên tiền thân là…
Read more
cong-ty-co-phan-xi-mang-kien-giang
Cement plays a crucial role in the construction and development of infrastructure, contributing to changing the appearance of urban areas and the image of the country. Cement production is one of the most pollution-prone industries in the construction materials sector, with dust generated during the cement burning and grinding process being a major source of pollution. Strict environmental protection regulations in cement production must be adhered to and strictly enforced by manufacturing and business entities. Therefore, Kien Giang Cement Joint Stock Company has collaborated with iLotusLand to implement emission monitoring software to enhance environmental protection quality.
Read more
phan-mem-quan-ly-quan-trac-khi-thao-tu-dong-tai-xi-mamh-Luks
Xi măng Luks là một trong những doanh nghiệp xi măng hàng đầu tại Việt Nam, và họ đã đưa ra một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ môi trường trong việc lắp hơn 10 trạm quan trắc khí thải tại nhà máy sản xuất. Công ty sử dụng phần mềm quan trắc khí thải iLotusLand để quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc tại nhà máy. Với các chỉ số đo lường từ các thiết bị đo: Flow, Temp, O2, Dust, SO2, NOx, CO. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách…
Read more
Cong-ty-Co-phan-Thep-Hoa-Phat-Dung-Quat
When it comes to the steel industry, it seems to be synonymous with the "heaviness" in operation and production involving thousands of workers and massive equipment. With the nature of steel refining and processing from ores, Hoa Phat Dung Quat Steel Corporation is concerned about balancing efficient production operations and environmental protection. This is an important issue that requires an optimal solution. Investing in technology and digital transformation is the direction chosen by this enterprise, and iLotusLand software is the selected solution to contribute to automatic environmental data monitoring.
Read more
EN-Tong-cty-khoang-san-KTV
As part of its sustainable development strategy, TKV Minerals Corporation - Joint Stock Company has chosen to use the iLotusLand for Environment software, which employs IoT technology, to manage and monitor environmental data. This is aimed at monitoring wastewater quality with the goal of protecting the environment and ensuring that environmental discharge during production complies with the Ministry of Natural Resources and Environment's regulations.
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.